آخرين خبر/ پنه مرغ خامه اي؛ کامل ترين دستور غذاي هفته فراموش نشود، در اين دستور از بيکن حلال استفاده کنيد. برکرفته از کانال نون سير ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد