عکاس خونه/ ارسالی از &*ff
شام ما پیش غذا جاتون خالی،خبری اشپزی من چاپ کن،رستوران☺
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."