عکاس خونه/ ارسالی از امیرعلی تازه دندون در آورده قربونش بشم جیگر مامان بابا
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."