عکاس خونه/ ارسالي از ماريا ف از شما/ ته انداز مرغ يا مرغ ته قابلمه اي
"مخاطبان گرامي آخرين خبر؛ براي ارسال تصاوير؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آيکون دوربين در بالاي صفحه را انتخاب نموده و تصوير خود را ارسال فرماييد."