عکاس خونه/ ارسالي از پسند چقدر هوس کرده بودم ولي بلدنبودم درست کنم مادرشوهرم برام درست کرد
"مخاطبان گرامي آخرين خبر؛ براي ارسال تصاوير؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آيکون دوربين در بالاي صفحه را انتخاب نموده و تصوير خود را ارسال فرماييد."