عکاس خونه/ ارسالی از پسند چقدر هوس کرده بودم ولی بلدنبودم درست کنم مادرشوهرم برام درست کرد
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."