عکاس خونه/ ارسالی از 😊بانوی شیرازی😊
لطفا فقط و فقط در بخش اشپزی چاپ شود.شام امشبمون حلیم بادمجون.با نون محلی تیری.نون نازک یا تنک هم بهش میگن.
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."