آخرين خبر/ چي لازم دارم:
▪️ خيار سبز قلمي به مقدار دلخواه
▪️ برگ مو
▪️ ترخان
▪️ نمک
▪️ يک استکان سرکه


چه جوري درست ميشه:
خيارشور به مواد آلاينده بسيار حساس است پس ظرفي که ميخواهيم خيارشور را در آن عمل آوريم بايد تميز و عاري از هرگونه آلودگي باشد. ظرف بايد بخوبي بسته شود به نحوي که تا ۴۰ روز نه تنها باز نشود بلکه هوا به هيچ وجه نتواند وارد ظرف شود

خيارها را بخوبي شسته و تميز ميکنيم. خيارها بايد خوب خشک شود. آنها را در ظرف ميريزيم. مقداري از سبزيهاي مذکور را به دلخواه در ظرف ميريزيم.

براي آبي که ميخواهيم به ظرف اضافه کنيم اول براي هر ليتر آب يک قاشق سوپخوري نمک اضافه کرده و آبرا ميجوشانيم. سپس اين آب نمک جوشيده را ميگذاريم تا کمي سرد شود. سپس آنرا به ظرف حاوي خيار و سبزي اضافه ميکنيم.

آب بايد تا روي خيارها را بپوشاند. بعد به آن سرکه را اضافه مي کنيم. فورا بايد درب ظرف را ببنديد و ديگر آنرا حداقل تا ۴۰ روز باز نکنيد. توجه کنيد که کوچکترين روزنه نفوذ هوا به داخل ظرف، خيار شور را خراب ميکند براي همين است که معمولا خيارشورها را در ظرفهاي حلب درست ميکنند و درب آنرا لحيم مينمايند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar