عکاس خونه/ ارسالی از بانوکرمانشاهی
شربت نعنای خونگی فقط در بخش آشپزی من چاپ شود ممنونم.
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."