عکاس خونه/ ارسالي از بانوکرمانشاهي ناهار امروز، فقط در بخش آشپزي من چاپ شود ممنونم.
"مخاطبان گرامي آخرين خبر؛ براي ارسال تصاوير؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آيکون دوربين در بالاي صفحه را انتخاب نموده و تصوير خود را ارسال فرماييد."