k ١٤
٢١

آخرین خبر/ طبق یک سنت منحصر به فرد و البته خرافی در هند زنانی که به هر دلیلی موفق به بارداری نشده اند در این مراسم شرکت میکنند تا بتوانند صاحب فرزند شوند. در این آیین عجیب زنان به ردیف روی زمین دراز میکشند و مردانی که مردان مقدس خوانده می شوند، آن ها را لگدمال کرده و از روی آنان عبور میکنند. این زنان معتقدند با لگدمال شدن توسط مردان مقدس میتوانند به زودی صاحب فرزند شوند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید