عکاس خونه/ ارسالي از شانس مادرم گفت برو روضه جلا ميگيري. چاي آنجا بخوري جام بلا ميگيري. پدرم گفت اگر نوکر خوبي باشي. عاقبت تذکره کرب و بلا ميگيري. کمند * * سادات* بهجت* ساقي*REZ* روسانا* مژگان* کوثرزهرا* بهار * فريما*روشنا *دخترارام*شباهنگ * مهسا90*ترانه92*مهديسا* شانس* و همه بچه‌هاي خوب عکاسخونه
"مخاطبان گرامي آخرين خبر؛ براي ارسال تصاوير؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آيکون دوربين در بالاي صفحه را انتخاب نموده و تصوير خود را ارسال فرماييد."