عکاس خونه/ ارسالی از شقایقگل
یک نفر دلتنگ است یک نفر می شمرد یک نفر میخواندد...دلتنگ توام ....منو درگیر بودن ڪن، تو ڪہ آغاز و پایانےشعر منی ......تو ڪہ آرامش بعد از هجوم تند طوفانے. تو که طپش قلب منی ۰۰۰❤❤۰۰❤❤ 
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."