عکاس خونه/ ارسالی از Armwn__96 در پزشکی دردی وجود دارد به اسم درد فانتوم؛ بهش درد خیالی هم میگن؛ اما خیالی نیست ، واقعا درد می کند بیمار واقعا درد می کشد ولی از جایی که دیگر نیست؛ دستی درد می کند که قطع شده، انگشتی درد می کند که جایش بین تمام انگشتانش خالیست، آدمی که یادش هست اما خودش نه... انگار نگاه می کند به جای خالی چیزی و درد می کشد؛ از نبودنش، از نداشتنش از اینکه تنها خاطره ای برایش مانده و دردی که کسی نمی فهمد جای خالی ای که کسی نمی بیند چون به گمانشان این ها همه دردی است خیالی من از فراق تو هر روز و شب درد میکشم
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."