عکاس خونه/ ارسالی از _crazy_ وصیت‌کردوقتی‌مرد‌خاکش‌نکنن! گفت جنازمو آتیش بزنید وقتی سوخت خاکسترارو بریزید تودریا:))! گفت گوره من پرع ،پراز آرزو پراز چیز هایی که دنیا بهم بدهکاره پراز بغض هایی که همشون زنده به گورشدن🥀..
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."