عکاس خونه/ ارسالی از مرضیه🌹 خیلی خوب است که آدمی اهلِ گذشت باشد، ببخشد، عبور کند، گاهی ندیده بگیرد، گه‌گُداری هم به رو نیاورد گویی که اصلاً نشنیده و نفهمیده درحالیکه هم شنیده و هم فهمیده است! جای تحسین دارد که آدم به آن درجه از محبت برسد که بزرگواری کند در برابر ناخالصی‌های آدمِ زندگی‌اش. بله این‌ ویژگی‌ها خیلی خوب‌اند برای داشتن. امّا دربرابرِ کسی که این‌ها را می‌فهمد و سپاسگزار است. درد در ناسپاسی‌هاست ...
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."