عکاس خونه/ ارسالی از sAw گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم از ضربه ی تبرهایتان زخم دار است،... با ریشه چه می کنید؟.. گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع می زنید،.. با جوجه های نشسته در آشیان‌ چه می کنید؟.. گیرم که می کشید، گیرم که می برید، گیرم که می زنید، با رویش ناگزیر جوانه🌱چه می کنید؟؟؟
"مخاطبان گرامي آخرين خبر؛ براي ارسال تصاوير؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آيکون دوربين در بالاي صفحه را انتخاب نموده و تصوير خود را ارسال فرماييد."