باشگاه خبرنگاران/ ناهيد ازغندي روان شناس کودک اظهار داشت: انجام برخي بازي ها و حرکات براي کودکان به افزايش تمرکز و دقت آن ها کمک مي کند که ساخت و بازي با حباب نمونه اي از اين موارد است که سبب ايجاد هيجان و برانگيختن حس کنجکاوي آن ها مي شود. تهيه اشکال هندسي به رنگ هاي مختلف و نوشتن اعداد يا حروف پشت آن ها توسط والدين و درخواست از کودک براي مرتب کردن آن ها براساس شکل يا رنگ همچنين شمردن اعداد يکي ديگر از بازي هاي تاثير گذار بر هوش بچه ها است. بازي با چوب کبريت به صورت ساخت اشکال و چيدن آن ها به طور منطم در داخل جعبه همچنين تهيه بطري با سايزهاي مختلف و خواستن از کودک که درب آن ها را در مدت زمان مشخص ببنند، باعث مي شود تا ذهن وي با مفهوم نظم در اشياء و سرعت عمل در انجام کارها آشنا شود. بازي با بادکنک و چيدن آن ها براساس رنگ و سايز، آشنايي با مدل برگ هاي مختلف درختان و همچنين بستن چشم کودک و قرار دادن اشياء متفاوت در دست وي و درخواست براي حدس زدن نام آن وسيله از جمله ديگر بازي هايي است که باعث افزايش تمرکز فررندان مي شود.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد