خراسان/ حدود دو سال با دختري آشنا بودم و تقريبا از شش ماه پيش، تصميم‌مان براي ازدواج قطعي شد اما من بعد از بررسي پيش‌نيازهاي ازدواج، متوجه شدم که شرايط مالي مناسبي براي متاهل شدن ندارم. بنابراين منصرف شدم و به او گفتم که اين ماجرا تمام شود اما او بي‌پولي سرش نمي‌شود و مي‌گويد که عاشقت هستم و در هر شرايطي کنارت خواهم ماند. چه کنم؟ در جامعه ما بعضي جوانان، مجرد ماندن را به ازدواج ترجيح مي‌دهند و دلايل خاص خود را دارند مثل مسائل اقتصادي، سربازي و ... . البته که نمي‌توان اين دلايل را منکر شد اما هر مشکلي راه‌حل خاص خودش را دارد. همه جوانب را در نظر بگيريد شما دو سال با دختري در ارتباط بوده‌ايد و شش ماه اخير به طور جدي به ازدواج فکر کرده‌ايد اما بعد از آن مسائل اقتصادي را بررسي کرده‌ايد و منصرف شديد. به نظر مي‌رسد يک روز خودتان ارتباط را خواسته‌ايد و يک وقت ديگر هم خودتان انصراف‌تان را اعلام کرده ايد، بدون توجه به اين‌که طرف مقابل شما هم يک انسان است، او هم احساس دارد و چه بسا طي اين مدت دو سال به خاطر شما موقعيت ازدواج ديگري را رد کرده باشد. بهتر است قدري هنگام تصميم‌گيري جوانب را در نظر بگيريد نه صرفا تصميم خودتان يک نفر. در ضمن و در پيامک‌تان از سن، وضعيت فرهنگي و اقتصادي خانواده‌تان و... چيزي نگفته‌ايد که بايد براي تصميم نهايي بررسي شود. از خانواده‌ها کمک بگيريد مشکلات و معضلات اقتصادي متاسفانه کم نيست و حق داريد که نگران باشيد. گراني، هزينه‌هاي گزاف مراسم و جشن، طلا و... واقعا کمرشکن است. در ضمن، اين ادعاي دختر مورد علاقه تان که «عاشقت هستم و در هر شرايطي کنارت خواهم ماند»، براي خوشبخت شدن کافي نيست. براي اين که ازدواج سر بگيرد، خانواده‌هاي دو طرف بايد همکاري زيادي با هم داشته باشند. شرايط خودتان را کاملا شفاف به خانواده و خود دختر مورد علاقه‌تان بازگو کنيد و بپرسيد تا چه اندازه توان پذيرش دارد؟ در مراسم خواستگاري رسمي، دقت کنيد خانواده‌اش تا چه حد سخت‌گير يا آسان‌گير براي ازدواج هستند. تمام خانواده‌ها شرايط خيلي سخت و مهريه‌هاي سنگين براي دخترشان طلب نمي‌کنند و ممکن است شرايط براي تاهل‌تان فراهم باشد. در ضمن بايد بررسي کنيد که خانواده خودتان تا چه اندازه مي‌توانند دست شما را بگيرند؟ گراني‌ها دليل قاطعي براي ازدواج نکردن نيست متاسفانه سنت‌هاي دست‌و‌پا گير خيلي زياد است. يک ازدواج ساده با مهريه معقول، جهيزيه متوسط و ... را بايد جايگزين تجملات کنيم. مخلص کلام اين‌که داشتن مشکل اقتصادي دليل قاطعي براي ازدواج نکردن نيست. اگر درايت کافي وجود داشته باشد، گراني ها قابل مديريت است. نويسنده : فريبا البرز| کارشناس‌ارشد مشاوره خانواده

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد