آخرين خبر/ مي شد بهش بگويم با پشتي بازي نکن.
مي شد بهش بگويم وقتي نماز مي خوانم هي با چادرم بازي نکن.
مي شد بهش بگويم فنر تخت خواب خراب مي شود. روي آن نپر.
مي شد بهش بگويم هي چراغ آباژور را روشن و خاموش نکن. مي سوزد.
مي شد بهش بگويم دستمال کاغذي ها را پاره پاره نکن. لي لي لي لي نکن. آن را مثل نقلي که سر عروس مي پاشند، روي سرت نريز.
مي شد بهش بگويم شمشيرت را اين ور و آن ور نزن. ديوار خراب مي شود. شمشيرت مي شکند.
مي شد بهش بگويم لباسهايت را هي از توي کمد درنياور و بيرون نريز.

مي شد اما نگفتم. گفتم ها. اما ديدم کيفي هست توي اين کار که نمي شود ازش گذشت. براي همين هم ديگر نگفتم. گذاشتم لاي لباسهاي ريخته شده کف زمين بغلتد و بخندد. گذاشتم قدرت بازويش را از روي ميزان گچي که وقتِ شمشير بازي از ديوار مي ريزد بسنجد. گذاشتم حس دامادي بکند زير آن خرده دستمال کاغذي ها. گذاشتم رابطه ي علت و معلولي روشن شدن آباژور بعد از پيچاندن دکمه را خودش بفهمد. گذاشتم وقتي دستمال کاغدي هاي رول تمام مي شود، مغز مقوايي لوله اي اش را بردارد و باهاش شيپور و دوربين و خرطوم و ... درست کند. گذاشتم روسري هاي من بشود دم گربه اي اش، يا شنل زوروييي اش. گذاشتم کتابهاي کتابخانه را بردارد و به جاي مهره هاي دومينو از آن استفاده کند. گذاشتم وقتي روي تخت خواب مي پرد حس کند قدّش بلندتر شده.

من گذاشتم او توي اين خانه بخندد.
به کسي نگو ولي يکي از دعاهاي من سر سجاده همين است که از خدا بخواهم صبوري ام را براي بازي کردن با بچه زياد کند. که يکوقت نکن نکن راه نيندازم. يکوقت خسته نشوم از اينهمه به هم ريختگي. دعا کرده ام که از بازي بچه ها شاد شوم نه ناراحت. و حوصله ام براي بازي با بچه ها تمام نشود.
اين دعا براي مادران کم صبر و حوصله اي چون من سخت برآورده مي شود اما آن لحظات نادري هم که برآورده مي شود، براي ما يک دنياست.
بچه ها در قحطي بازي هاي خانگي گير افتاده اند. اسباب بازي ها هيچ هيجاني را در کودک نمي آفرينند. و اسباب خانه براي بچه ها جالب ترند. خلاقيت آفرين ترند. اين را بايد کرد جزو باور مادران. باور دارم-درست يا غلط- که آن دنيا از مادراني که براي بچه هايشان وقت نگذاشته اند مي پرسند پس چه کرديد؟ مي پرسند چرا؟

باور دارم که ما مادران چونان پيامبراني هستيم که رسالتش بازي و آموزش است به امتي بازيگوش و شيطان و کنجکاو. دنيا را مادرانه و پيامبرانه بايد به اين امت بشناسانيم.

منبع: وبلاگ قاصدبارون

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar