logo

پدر خوب بودن چه راز ورمزی دارد؟

منبع
نمناک
بروزرسانی
پدر خوب بودن چه راز ورمزی دارد؟

نمناک/ پدر خوب و نمونه بودن نيازمند دانستن راز و رمز هاي روابط پدر و فرزندي است که به اعتقاد روانشناسان تاثيرات شگفت انگيزي بر اين رابطه دارد. بهتر است آنها را بشناسيد تا بهتر عمل کنيد. نقش پدر هميشه در دنياي مدرن امروز درحال تغيير است بدين منظور توصيه ها و نکات اين قسمت از نمناک را به دقت بخوانيد تا به يک پدر دوست داشتني و حامي تبديل شويد.

منظور از پدر بودن چيست؟
با تغيير در جامعه و خانواده سنتي، نقش پدر نيز تغيير مي کند. نکاتي که دراين مقاله ذکر شده است به پدران کمک مي کند تا عزت نفس رادرکودکان تقويت کنند. خانواده هاي امروزي متنوع تر هستند اما در طول سه دهه گذشته تغييرات اجتماعي از جمله:افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار، نرخ طلاق و ازدواج مجدد باعث تغييراتي در نقش مادرانه و پدرانه شده است.

روابط يک پدر با فرزند پسر و دختر متفاوت است. تغيير در سبک فرزند پروري باعث شده است تا مردان وظايف بيشتري به تعهدات خود به عنوان پدر و شريک زندگي داشته باشند. پدر امروزه به احتمال زياد براي راهنمايي و تربيت پدرانه خود از تجارب کودکي اش بهره نمي گيرد زيرا با چالش هاي پيچيده و متنوع پدران مدرن روبرو خواهد شد.

روابط محبت آميز پدر با کودک سبب پيشرفت دستاورد هاي کودک، محبوبيت بين همسالان و سازگاري بيشتر مي شود. پدراني که بطور خودسرانه خواسته هاي خود را به کودکانشان تحميل نمي کنند به ارتقا صلاحيت در آن ها کمک بزرگي خواهند کرد.

نکاتي براي تبديل شدن به پدري خوب، دوست داشتني و حامي:


1- براي فرزند خود وقت بگذاريد:
اين که يک پدر چگونه زمان خود را به فرزندانش اختصاص مي دهد نشان دهنده آن است که کودک براي او مهم است. بچه ها به سرعت رشد مي کنند پس هم اکنون زمان پيوند پدري است. بدين منظور روش هاي سرگرم کننده فراواني چون يک بازي فوتبال و يا نواختن يک موسيقي و جود دارد تا اين پيوند ايجاد شود.

2- اصول عشق ورزيدن و فرزند پروري مثبت:
عشق ورزيدن در انسان ذاتي است و تمامي کودکان به حد معقولي به آن نياز دارند. پدر ها بايد اين امر را در نظر بگيرند و رفتار مطلوبي داشته باشند زيرا عشق ورزيدن به کودک مي فهماند او را چقدر دوست داريد.

3- الگويي براي کودک باشيد:
پدر ها الگوي اصلي براي فرزندان خود هستند چه کودکان آن را درک کنند و چه نکنند. دختري که وقت خود را با يک پدر دوست داشتني مي گذراند لياقت احترام يک پسر را دارد و با چگونگي برخورد با شريک زندگي خود آشنا مي شود. پدران با نشان دادن صداقت، فروتني و مسئوليت پذيري به فرزندان خود درس زندگي خواهند آموخت.


4- شنونده خوبي باشيد:
پدران بايد درسنين جواني با فرزندان خود درباره ي موضوعات مختلفي گفتگو داشته باشند تا آن ها موضوعات پيرامون خود را راحت تر درک و مديريت کنند. شما بايد براي ايده ها و مشکلات کودک خود شنونده خوبي باشيد زيرا آن ها داراي سوالات و شخصيت هاي مختلفي هستند.

5- معلم کودک خود باشيد :
براي آنکه پدر خوبي باشيد بايد اعمال درست و نادرست را به فرزندانتان آموزش دهيد و آن ها را ترغيب به انجام عمل درست کنيد. کودکان از پدر خود درس اساسي زندگي را مي آموزند.

6- به عنوان يک خانواده در کنار يکديگر غذا بخوريد:
بخش مهمي از يک زندگي سالم پيوند خانوادگي مي باشد که در کنار خانواده مهيا مي شود. اين امر به کودکان فرصت مي دهد تا درمورد امور روزمره خود با والدين صحبت کنند و فرصتي است تا پدران نشان دهند که شنونده خوبي هستند.


7- براي فرزندان خود کتاب بخوانيد :
در دنياي مدرن امروز که تحت سلطه تلويزيون و اينترنت است مهم است که فرهنگ کتاب خواني به کودک آموخته شود. پدران بايد براي کودکان خود کتاب بخوانند و هرچه آن ها بزرگ تر شوند پدران بيشتر آن ها را ترغيب کنند. القاي عشق به کتاب خواني يکي از بهترين راه ها براي آن است که پدران از سواد و رشد شخصي و شغلي فرزند خود اطمينان حاصل کنند.

8-به همسر خود احترام بگذاريد :
در بخش خانواده پلاس نمناک بارها گفته ايم که والديني که به يکديگر احترام مي گذارند به فرزندانشان اين اطمينان را مي دهند که محيطي امن براي پرورششان فراهم شده است. هنگامي که فرزندان احترام گذاشتن والدينشان را مي بينند نقش پدر پررنگ تر شده و بهتر پذيرفته مي شود درنتيجه سبب مي شود او از احترام بيشتري برخوردار شود.

9- به هيچ عنوان به وظايف مادر نگاه زنانه و مادرانه نداشته باشيد :
پدران بايد بار وظايف را تقسيم کنند و خود را درهمه امور درگير کنند. به مادر هنگام تعويض پوشک، لباس پوشاندن، حمام بردن و حتي تغذيه کمک کنند.

10-به فرزندتان اجازه تصميم گيري دهيد :
به فرزند خود بياموزيد تا مهم باشد. بچه ها مانند هربزرگسالي آزادي عمل و تصميم گيري را دوست دارند. وظيفه يک پدر آن است که به آنها اجازه دهد تا تصميم گيري کنند البته در اموري که شما تعيين کرده باشيد و در چارچوب نظارت شما.

11. پس از جدايي و طلاق فعال باقي بمانيد:
اگر از همسرتان طلاق گرفته ايد، اين دليل نمي شود که ارتباط خود را با فرزندتان قطع کنيد بلکه بايد به نقش فعال خود در زندگي ادامه دهيد و ارتباط خود را از طريق، تلفن و ايميل و... محفوظ نگه داريد و هرگز از فرزندتان براي رفع مشکلات زناشويي و اختلافات خانوادگي استفاده نکنيد. از همسر سابقتان بخواهيد به خاطر فرزندتان هم شده با شما همکاري کند.

12. روز به روز در دسترس باشيد:
در تصميماتي که براي کودک گرفته مي شود مشارکت کنيد و هرگز هر آنچه مربوط به فرزندتان است را به همسرتان واگذار نکنيد.
يک پدر خوب هيچگاه از زير کارهاي معمول و فعاليتهاي روزانه پدرانه شانه خالي نمي کند. مشارکت در انجام کارهاي مربوط به فرزند نوعي صميميت بين شما و کودک ايجاد مي کند.

13. صبور باشيد :
از کوره در رفتن و عصباني شدن راحت تر از صبور بودن است. با اين حال بخاطر بسپاريد که هنگام عصبي شدن نفسي عميق کشيده و يا پياده روي کنيد زيرا صبر و شکيبايي ارتباطتان با کودک را حفظ مي کند.

14. به کودکتان اجازه بازي دهيد :
بچه ها از طريق بازي رشد مي کنند بهتر است زماني را به بازي با آن ها بگذرانيد. به آن ها اجازه دهيد تا بازي کنند و از بازي کردن لذت ببرند. با اين امر تخيل آن ها جرقه خواهد خورد و خلاق مي شوند. در اين ميان سعي کنيد ميزان و ساعت بازي هاي تلويزيوني و رايانه اي را به حداقل برسانيد.

15. از نظر احساسي در دسترس کودک باشيد:
مهمترين قسمت ارتباط بين پدر و فرزند تعاملات فيزيکي است اما يک پدر نمونه هميشه از نظر احساسي در دسترس کودک قرار دارد. پدران بايد با آگاهي کامل از احساسات خود با کودک خود همدردي کنند.

16. در همه کارهاي مربوط به فرزند مشارکت کنيد :
يک پدر خوب هميشه در همه کارهاي مربوط به فرزند مشارکت مي کند منظور از مشارکت اين است که او بايد مسئوليتهاي خانه داري و وظايف بچه داري را به شکل فعال انجام دهد و فقط ياري رسان نباشد.

17. به فرزند خود نه گفتن را بياموزيد:
در حالي که لازم است گاهي به کودک آزادي داد بايد محدوديت هايي را نيز در نظر بگيريد زيرا در صورت عدم تعيين محدوديت با بزرگ شدن آن ها مشکلاتي خواهيد داشت. به آن ها بياموزيد هنگامي که طي يک امر به آن ها جواب نه داده ايد پس اين نه گفتن شما محکم و پابرجاست.

18. فعالتر باشيد:
هميشه در انجام کارهاي مربوط به کودک فعال باشيد و سعي کنيد انجام اين کارها را بياموزيد و با خلاقيت و نوآوري آنطور که فرزند تان شايستگي اش را دارد از عهده مسئوليتهاي پروش کودک بربياييد. درانجام اين کار از همسر خود راهنمايي بخواهيد.

19. از همسر خود راهنمايي بگيريد :
براي انجام امور مربوط به کودک از همسر خود راهنمايي بگيريد و با اين فکر که همسر شما به بيشتر از شما مي داند، از زير بار اين مسئوليت شانه خالي نکنيد. بايد بدانيد همسرتان هرآنچه در خصوص پرورش کودک مي داند، با تجربه و تمرين به دست آورده است بنابراين شما هم با تمرين و تلاش بيشتر مي توانيد به بهترين شکل اين کارها را انجام دهيد.

20. به آن ها استقلال را بياموزيد :
از سنين کودکي به فرزند خود مستقل شدن را بياموزيد. اموري چون تميز کردن کردن اتاق و جابجايي لباس و... را به او بسپاريد زيرا اين امر سبب تقويت اعتماد به نفس او نيز خواهد شد.
تعداد کمي از وقايع زندگي نقش پدر را تغيير مي دهد. مسئوليت پدر از اهميت والايي برخوردار است و پاداش مهرباني يک پدر احترام او را در آينده تضمين خواهد کرد. با رعايت و به کارگيري نکات فوق مي توانيد پدري حامي و دوست داشتني باشيد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره