نمناک/ زندگي مشترک زماني لذت بخش و موفق خواهد بود که هر دو طرف يعني زن و مرد با مشارکت و همکاري يکديگر و به اصطلاح دوشا دوش هم مسير را طي کنند و به کمک هم با مشکلات زندگي روبرو شوند و در اين راه در کنار يکديگر باشند دراين صورت هر دو طرف زندگي شاد و مسالمت آميزي را پيش رو خواهند داشت.

اما زماني که يکي از طرفين از زير بار مسئوليت شانه خالي کند آن موقع است که تمام بار مسئوليت زندگي بر دوش يک نفر افتاده و او را از پا در خواهد آورد. به طور کلي حس بي مسئوليتي در زندگي مشترک اساس بنياد خانواده را سست و ضعيف کرده و رابطه عاطفي زوجين را به خطر مي اندازد.

بي مسئوليتي يکي از خصلت هاي بسيار نا متعارفي است که در برخي از افراد ديده ميشود و مي تواند ريشه در خانواده داشته باشد و يا اينکه همنشين شدن با دوستاني بي مسئوليت و راحت طلبي در برخي از افراد به وجود مي آيد زيرا به اين نتيجه مي رسند که با شانه خالي کردن از زير بار مسئوليت، زندگي راحت تري خواهند داشت. به راستي بايد با همسر بي مسئوليت چگونه رفتار کرد و آيا راه حلي براي اصلاح اين رفتار در شخص بي مسئوليت وجود دارد؟

در برخي از مواقع اطرافيان به بي مسئوليت بودن فرد عادت کرده و از فرد مورد نظر ديگر توقع چنداني نخواهند داشت و همين موضوع باعث ايجاد برخي ديگر از خصلت هاي بد همچون پر توقع شدن ، لجبازي و راحت طلبي را در فرد مورد نظر ايجاد خواهد کرد که بايد با اقدامات لازم از بروز چنين موقعيتي جلوگيري به عمل آورد. 

نحوه برخورد با شوهر بي مسئوليت
مسئوليت پذيري يکي از ارکان مهم زندگي مشترک ميباشد در صورتي که هر يک از طرفين به هر دليل از زير بار آن شانه خالي کنند آن زندگي دچار مشکل خواهد شد. بي مسئوليتي يکي از خصلت هاي ناپسندي است که زن و مرد نميشناسد و هر فردي ميتواند به آن مبتلا شود و در اين صورت بار زندگي روي دوش يکي از طرفين افتاده و وي را از پاي درخواه آورد. شايد شما هم در اطراف خود زنان زيادي را ديده باشيد که از بي مسئوليتي همسرانشان شکايت دارند و مجبور هستند به تنهايي به امور داخلي و خارجي خانه رسيدگي کنند و در اين راه فشار زيادي را تحمل خواهند کرد.
اگر شما هم از آن دسته خانم هايي هستيد که همسري بي مسئوليت و بي کفايت داريد که در در امور زندگي شما را يار ي نمي دهند و مجبوريد به تنهايي بار زندگي را به دوش بگيريد از ترفندهاي زير براي مسئوليت پذير شدن همسرتان استفاده کنيد. 

بي مسئوليت بودن شوهرتان را جدي بگيريد
از کنار بي مسئوليت بودن همسرتان به راحتي عبور نکنيد و روي اين رفتار ناپسند او سر پوش نگذاريد بلکه با پيدا کردن راهي درست سعي کنيد رفتار او را اصلاح کرده و او را به شخصي مسئوليت پذير تبديل نماييد اگر امروز اين مشکل را رفع نکنيد در آينده با مشکلات زيادي در تربيت فرزندان خود روبرو خواهيد شد پس بهتر است همين امروز به فکر حل مشکل باشيد.

در اين راه بايد به خودتان زمان دهيد
براي حل اين مشکل به آهستگي قدم برداريد و توقع نداشته باشيد که يک شبه همسر بي مسئوليت خود را به يک فرد مسئوليت پذير تبديل کنيد بلکه با تلاشي بي وقفه و صبورانه در اين راه قدم برداريد و اجازه دهيد تا همسرتان به تدريج از اين وضعيت خارج شده و قدم در راه درست بگذارد.

 مسئوليت هاي همسرتان را به او يادآوري کنيد
براي داشتن همسري مسئوليت پذير ابتدا حد و حدود وظايف خود و همسرتان را مشخص کنيد در اين صورت هر يک از طرفين به وظايف خود پي خواهند برد و در انجام آن ها تلاش خواهند کرد اگر يکي از طرفين از زير بار وظايف خود شانه خالي کند زندگي لنگ خواهد ماند از اين رو هر يک از زن و شوهر بايد مسئوليت خود را به همسرش يادآوري کند و در انجام برخي امور از يکديگر کمک بخواهند. 

از خودتان شروع کنيد
توجه داشته باشيد که براي آموزش مسئوليت پذيري به همسرتان هرگز وظايف او را نبايد انجام دهيد. اگر ميخواهيد به همسر خود ياد بدهيد که مسئوليت پذير باشد ابتدا بايد رفتار خود را در مقابل او تغيير دهيد تا شاهد تغيير رفتار در همسر خود شويد. مطمئن باشيد که انعکاس تغيير رفتار شما در همسرتان باعث تغييراتي در او خواهد شد.

وظايف تان را جا به جا نکنيد
هرگز از سر دلسوزي وظايفتان را با همسر خود جابه جا نکنيد بهتر است هر کس نقش خود را در زندگي به خوبي ايفا نمايد. مثلا اگر همسرتان از شما خواست تا با درآمدي که داريد براي نيازهاي خودتان از او پول نخواهيد و به تنهايي مايحتاج خود را تامين کنيد نبايد اين درخواست او را از روي محبت و دلسوزي به او قبول کنيد بلکه تامين نيازهاي شما به عهده شوهرتان است و نبايد از زير بار اين مسئوليت شانه خالي کند.

البته لازم به ذکر است همکاري زوجين در تمام امور يک امر مهم در استوار ماندن پايه هاي زندگي است و باعث ايجاد روابط عاطفي صميمانه ميان آن ها خواهد شد اما با اين وجود نبايد همسرتان اين محبت و از خود گذشتگي شما را دائمي فرض کرده و در ذهن خود وظايف را جابه جا کند در اين صورت اين امر موجب بي مسئوليتي او خواهد شد.

همسر خود را مجبور به انجام کار کنيد
با استفاده از ترفند بن بست تنبلي همسر بي مسئوليت خود را وادار به انجام کاري کنيد و از او بخواهيد تا در انجام يک کار مهم شما را ياري دهد.
مثلا کاري را به همسر خود محول کنيد و به او زمان دهيد تا آن کار را انجام دهيد و در اين راه صبورانه رفتار نماييد و هرگز در انجام آن دست به کار نشويد اين کار شما اوضاع را بدتر خواهد کرد. همسرتان بالاخره در موقعيتي قرار خواهد گرفت به نام بن بست تنبلي و در آن زمان چاره اي جز انجام آن کار نخواهد داشت. 

هيچ وقت همه مسئوليت ها را به تنهايي به عهده نگيريد
از انجام وظايف همسرتان جدا خودداري نماييد چون اين کار نه تنها در اصلاح رفتار او هيچ نقشي نخواهد داشت بلکه اوضاع را بدتر خواهد کرد . اگر به منظور اصلاح رفتار همسرتان همه مسئوليت ها را به عهده گرفته ايد سخت در اشتباه هستيد زيرا با اين کار او را به فردي طلبکار تبديل خواهيد کرد پس بهتر است هر يک از طرفين وظايف خود را انجام دهند.
زماني که شما همه مسئوليت هاي زندگي را به دوش مي کشيد همسرتان به اين اوضاع عادت کرده و با خيالي آسوده به استراحت و تفريح ميپردازد و از زير بار مسئوليت هاي خود شانه خالي ميکند از اين رو بهتر است تنها وظايف خود را انجام دهيد و از به دوش کشيدن مسئوليت هاي همسرتان اجتناب نماييد. اين موضوع باعث ميشود همسرتان با مشکلات روبرو شده و براي حل آن ها به فکر افتاده و تلاش کند در اين مواقع شما وارد عمل نشويد و اجازه دهيد تا او به تنهايي از پس اين مشکلات برآيد. پس با تغيير دادن رفتار هاي خودتان در اصل کمک ميکنيد تا همسرتان تغيير کرده و به فردي مسئوليت پذير تبديل شود. 

در جلسات مشاوره شرکت کنيد
همچنين ميتوانيد با شرکت در کلاس هاي مشاوره خانواده و گرفتن مشاوره از روانشناسان متخصص در اين زمينه رفتار همسر خود را تا حدود زيادي اصلاح کرده و راهکارهاي مناسبي را در اين زمينه به کار ببريد. 

با همسر بي مسئوليت خود لجبازي نکنيد
لجبازي و قطع رابطه با همسر بي مسئوليت کار شما را در زمينه اصلاح رفتار او دشوارتر خواهد کرد پس بهتر است ابتدا رابطه خود را با او درست کرده و با در صلح و آشتي وارد کار شويد تا نتيجه بهتري را دريافت نماييد. هيچ وقت در مقابل رفتار نادرست همسرتان دست به مقابله به مثل نزنيد و لجبازي را با لجبازي پاسخ ندهيد بلکه بهتر است در اين راه با صبور بوده و دست از تلاش براي اصلاح رفتار همسرتان برنداريد. توجه داشته باشيد که افراد در فضاي تحقير و لجبازي هيچ گاه تغيير رفتار نداده و روز به روز به رفتارهاي بد خود با شدت بيشتري ادامه خواهند داد.

از خانواده خود بخواهيد دست از حمايت شوهر بي مسئوليتتان بردارند
با حمايت هاي مادي از سوي خانواده ها شوهر بي مسئوليت شما به اين اوضاع عادت کرده و روز به روز بي مسئوليت تر خواهد شد زيرا نيازي در خود براي تلاش براي زندگي و تامين مخارج نخواهد ديد و از اين رو حمايت هاي والدانه به بي مسئوليتي او دامن خواهد زد و اوضاع را بدتر خواهد کرد. از اين رو بهتر است از خانواده ها بخواهيد تا از اين گونه کمک هاي مادي دست برداشته و اين مسئوليت را به عهده شوهر تان بگذاريد در اين صورت او با مشکلات روبرو شده و براي انجام وظايفي که به عهده دارد تلاش خواهد کرد.

اميدواريم با روش هايي که در بالا گفته شد بتوانيد با صبر حوصله اين تکنيک ها را به کار برده و به نتيجه اي مطلوب برسيد. با کوچک کردن وظايف و محول کردن آن به همسرتان کمک کنيد تا با انجام وظايف خود مسئوليت پذير بار بيايد و در اين راه به او فرصت دهيد و همواره دست از تلاش برنداريد تا به هدف خود برسيد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar