خراسان/ شرايط مادر يا جنين در انتخاب نوع زايمان موثر است؛ بنابراين براساس شواهد علمي نمي‌توان يک روش مشخص زايماني را براي همه افراد (چه افراد سالم و چه مشکوک و مبتلا) پيشنهاد داد
   اهميت توجه به سيستم ايمني زنان باردار
افرادي که سيستم ايمني ضعيفي دارند، از گروه‌هاي پرخطر در همه‌گيري کرونا هستند. زنان باردار با توجه به تغييرات ايمني در دوران بارداري بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرند. پژوهشگران دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران با بررسي شواهد موجود به اين پرسش پاسخ دادند که روش مناسب زايمان در زمان همه‌گيري 
  بيماري کرونا چيست؟
 به گفته اين محققان، زنان باردار به دليل تغييرات فيزيولوژيکي در سيستم ايمني و قلبي- ريوي در دوران بارداري، در صورتي که به عفونت‌هاي تنفسي ويروسي مبتلا شوند، علايم شديدتري را نشان خواهند داد.
در منابع بيان شده است که ويروس کرونا عوارض مادري و جنيني، مانند اضطراب جنيني، زايمان زودرس و بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه را در زنان باردار افزايش مي‌دهد. در نتيجه مراقبت از مادران باردار توسط يک تيم متخصص بايد انجام و فرايند زايمان نيز به صورت فردي برنامه‌ريزي شود.
  عوامل مهم در انتخاب نوع زايمان
مطالعات نشان مي‌دهد بيشتر زنان مشکوک و مبتلا به ويروس کرونا تحت عمل سزارين اورژانسي قرار مي‌گيرند. با اين حال مطالعات ديگر نشان مي‌دهد نوزاداني که از طريق زايمان طبيعي متولد شده‌اند از نظر ابتلا به ويروس منفي بوده و تفاوتي در پيامد‌هاي مربوط به ويروس کرونا در مقايسه با نوزادان متولد شده از طريق سزارين نداشته‌اند.
بر اساس اعلام کميته اطلاع‌رساني و آموزش همگاني کرونا در دانشگاه علوم پزشکي تهران که به بررسي مستندات، شواهد و پاسخ‌هاي علمي درباره ويروس کرونا مي‌پردازد، با توجه به شواهد موجود روش زايمان مشخصي در دوران همه‌گيري بيماري کرونا در زنان سالم، مشکوک و مبتلا توصيه نشده است و به نظر مي‌رسد وجود مسائل مربوط به شرايط مادر يا جنين بدون در نظر گرفتن ابتلا يا عدم ابتلا به ويروس کرونا در انتخاب نوع زايمان موثر است بنابراين بر اساس شواهد علمي نمي‌توان يک روش مشخص زايماني را براي همه افراد (چه افراد سالم و چه مشکوک و مبتلا) در اين دوران پيشنهاد داد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar