نمناک/ تنبلي چيست؟ اين ميل به تنبل بودن است، که هيچ کاري انجام ندهيد و در برابر تلاش مقاومت کنيد اين حالت تنبلي ست که اجازه مي دهد همه چيز همان طور که هستند بماند.گاهي اوقات ، از اينکه کمي بعد از کار سخت چند ساعته يا زماني که در يک روز بسيار سرد در حال استراحت هستيم لذت مي بريم با اين حال اگر اين وضعيت زياد اتفاق بيفتد، بايد فکري در مورد آن کنيم. براي انجام دادن کارهاي روزمره، به طور موثر کار ، زندگي کنيد و به موفقيت برسيد، بايدبا نکات ساده و موثر اين بخش از نمناک ياد بگيريم چطور بر تنبلي غلبه کنيم.

کارها را به کارهاي کوچک تر تقسيم کنيد:
ما اغلب از انجام کارها اجتناب مي کنيم چون آن ها را خيلي بزرگ، بيش از حد خسته کننده، و زمان بر مي بينيم.تقسيم کردن کارها به چند کار کوچک تر مي تواند اين مشکل را حل کند. پس، هر کدام از آن ها خيلي سخت يا ترسناک به نظر نمي رسند. به جاي انجام يک کار بزرگ، يک سري وظايف کوچک داريم که به تلاش زيادي نياز ندارند.اين رويکرد نه تنها مي تواند به کارها بلکه به اهداف و هر چيز ديگري که بايد انجام دهيم اعمال شود بيشتر تنبلي و مقاومت دروني که اغلب تجربه مي کنيم را ذوب مي کند.

استراحت، خواب و ورزش داشته باشيد:
در برخي موارد، تنبلي دليل خستگي و کمبود انرژي است. اگر اين مساله در مورد شما صادق است، بايد استراحت و خواب کافي داشته باشيد و همچنين ورزش کنيد و هواي تازه استشمام کنيد

براي غلبه بر تنبلي انگيزه داشته باشيد :
در برخي موارد، دليل تنبلي کمبود انگيزه است. مي توانيد انگيزه خود را از طريق تجسم کردن و تفکر در مورد اهميت انجام تکليف و يا به دست آوردن هدف ، تقويت کنيد.

تصويري از آنچه مي خواهيد باشيد را بسازيد:
اغلب بر روي فردي که مي خواهيد باشيد، اهدافي که مي خواهيد به دست آوريد، و زندگي اي که مي خواهيد تمرکز کنيد چون مي تواند به ما انگيزه عمل کردن را بدهد.

براي غلبه کردن بر تنبلي به منافع فکر کنيد:
به منفعت هايي که به دست مي آوريد فکر کنيد اگر بر تنبلي خود غلبه کنيد و به جاي آن که به مشکلات و يا موانع فکر کنيد ، دست به کار شويد. با تمرکز بر سختي انجام کارها، منجر به سرخوردگي، اجتناب از تنبلي مي شود. مهم است ذهن و توجه خود را به منافع معطوف کنيد نه به مشکلات.

به عواقب تنبلي فکر کنيد :
به اين فکر کنيد که چه اتفاقي خواهد افتاد اگر تسليم تنبلي شويد و کار يا تکليف خود را انجام ندهيد. فکر کردن در مورد عواقب تنبلي نيز مي تواند شما را وادار به اقدام کند.

براي غلبه بر تنبلي يک کار در يک زمان انجام دهيد:
تمرکز بر انجام يک کار در يک زمان. اگر احساس مي کنيد که کار زيادي داريد، احتمالا به جاي غلبه بر تنبلي، احساس درماندگي و تنبلي مي کنيد.

تجسم کنيد تا بر تنبلي غلبه کنيد:
قوه تخيل شما تاثير زيادي در ذهن، عادات و عمل تان دارد. خودتان را به آساني، با شور و اشتياق در حال انجام وظيفه تصور کنيد. اين کار را قبل از شروع با يک کار يا هدف انجام دهيد ، و همچنين زماني که احساس تنبلي مي کنيد ، يا زماني که ذهن تان خسته است آنچه را که انجام مي دهيد رها کنيد.

براي غلبه کردن بر تنبلي تاييدها را تکرار کنيد:
به خود بگوييد مي توانم هدف خود را به انجام برسانم . " انرژي و انگيزه لازم براي اقدام و انجام هر کاري که بخواهم و يا بايد انجام دهم را دارم ."" انجام کارها من را قوي تر مي کند ."

براي غلبه بر تنبلي به کارها مثل ورزش نگاه کنيد :
هر کار را به عنوان ورزش در نظر بگيريد تا شما را قوي تر، مصمم تر کند.

تا حد ممکن کارها به تعويق نيندازيد :
از تعويق انداختن کارها اجتناب کنيد که نوعي تنبلي است. اگر کاري داريد که بايد انجام دهيد، چرا همين حالا اين کار را انجام نمي دهيد چرا اجازه مي دهيد عقب بيفتد ?

براي غلبه بر تنبلي از افراد موفق ياد بگيريد:
به افراد موفق نگاه کنيد و اينکه چطور اجازه نمي دهند تنبلي وارد زندگي شان شود . از آن ها ياد بگيريد، با آن ها صحبت و ارتباط برقرار کنيد .غلبه بر عادت تنبلي ، از طريق يک سري فعاليت هاي روزمره به دست مي آيد، زماني که انتخاب مي کنيد به جاي ساکن ماندن ، فعاليت کنيد. هر بار که بر تنبلي خود غلبه مي کنيد، قوي تر مي شويد. هر زمان که مي خواهيد عمل کنيد ، توانايي خود براي برنده شدن ، رسيدن به اهداف و بهبود زندگي خود را افزايش مي دهيد.

براي غلبه بر تنبلي با خودتان مهربان باشيد
وقتي احساس مي کنيد شايد اين اواخر خيلي تنبل بوده ايد و سعي مي کنيد خودتان را در اين مورد شکست دهيد اميدوار باشيد اين کار باعث مي شود شروع به اقدام کنيد.بعضي وقت ها اين اتفاق مي افتد. اما متوجه شده ام شماتت خودتان اغلب منجر به احساس افسردگي و شکست مي شود. و بنابراين به نظر مي رسد انگيزه کمتري براي رفتن و به تعويق انداختن آن وجود دارد ، زيرا به نظر مي رسد نقطه کمي براي تلاش کردن وجود دارد.

به طور موقت مسيرهاي فرار را مسدود کنيد:
فقط نشستن در مقابل کامپيوتر و تلاش براي انجام کامل کار براي 5 يا 20 دقيقه ممکن است منجر به هيچ کار مهمي نشود.اگر آن چيزهايي که معمولا باعث به تعويق انداختن کارهايتان مي شود را کنار بگذاريد کارها با نظم بيشتري پيش مي رود.

پس از خود بپرسيد:معمولا به جاي انجام کار از کجا فرار مي کنم ؟
بنابراين تلفن را در حالت سکوت قرار دهيد و وقتي کار مي کنيد آن را در انتهاي ديگر خانه قرار داده. با تنظيم اين مانع فيزيکي کوچک ، از دام تلفن دوري کنيد شايد 95 ٪ مواقع.

مشغله زندگي خود را کم کنيد :
زماني که زندگي تان بيش از حد شلوغ است ممکن است شما را خسته کرده و با تنبلي کارها را به تعويق بيندازيد و فقط به تلويزيون و يا گوشي هوشمند خود نگاه کنيد.کارهاي مهمتر را در الويت قرار دهيد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar