رنگي رنگي/ صبح رنگي ات بخير دوست من. صداي پاييز رو از پشت پنجره ميشنوي؟ منتظره تا تو رو براي يک روز ديگه همراهي کنه. پس تمام شک و ترديدها رو کنار بذار و از فرصتي که بهت داده شده، نهايت استفاده رو ببر.
يادت نره که امروز، يک هديه از طرف زندگي هست. کافيه روبان هاي دورش رو باز کني و ازش لذت ببري. توي آيينه نگاه کن، لبخند بزن و به خودت بگو که قهرمان امروزت هستي. اين رو فراموش نکن که اگر صبحت رو با حس خوب شروع کني، ميتوني انرژي اش رو تا شب با خودت داشته باشي. اين هم هديه امروز ماست تا تو رو براي يک روز خوب همراهي کنيم. حسي که از اين مطلب گرفتي رو به اطرافيانت هم منتقل کن. براي روياهات ارزش قائل شو.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar