نمناک/ اگر چه بسياري از عوامل جامعه امروزي ما باعث مي شوند که خودخواه باشيم مخصوصا وقتي پاي خواستن چيزي به ميان آيد. در واقع، اين خودخواهي براي خود شما بد نيست و فقط به اطرافيان تان آسيب مي رساند. فرد خودخواه به راحتي روابط خود با ديگران را خاتمه مي دهد زيرا حفظ رابطه دشوار مي شود.
يک فرد خودخواه هرگز متوجه خودخواهي خودش نمي شود و فکر مي کند که ويژگي خوبي دارد. در صورتي که فکر مي کنيد گرفتار اين خودخواهي شده ايد نگران نباشيد زيرا در اين قسمت از سبک زندگي قصد بر اين است که درمان آن را با روش هايي که سراغ داريم با شما در ميان بگذاريم.

بپذيريد که خودخواه هستيد
در اولين قدم بپذيريد که خودخواه هستيد. اين گام بسيار دشوار است و صداقت زيادي مي طلبد. لازم است چند روز به رفتار و حرکات خود بينديشيد و رفتارهاي خودخواهانه را تشخيص دهيد.

سعي در اولين بودن نداشته باشيد
فرد خود خواه هميشه به دنبال اولين ها مي باشد. اگر مي خواهيد زندگي جديدي پر از آرامش و خوشبختي داشته باشيد، بايد اکنون اين خواسته را تغيير دهيد بدين منظور دفعه بعد زماني که منتظر صندلي در مترو يا مکاني ديگر بوديد، فردي نباشيد که هميشه مجبور است همه چيز را در ابتدا به دست آورد.
به ياد داشته باشيد که ساير افراد نيز به اندازه شما خاص هستند و آن ها نيز لياقت دريافت هر آن چه را که مي خواهند دارند. در ابتدا لازم است فقط روي اين تمرين متمرکز شويد و حداقل 3 بار در هفته آنرا تمرين کنيد.
از طرفي به اين موضوع نيز توجه داشته باشيد که نبايد نيازهاي خود را آخر از ديگران نيز نگه داريد زيرا در اين صورت امکان سو استفاده نيز وجود دارد.

شما مهم تر از ديگران نيستيد
افراد خودخواه هميشه تمايل دارند که خود را برتر از ديگران نشان دهند. شما بايد اين فکر را از ذهن خود پاک کنيد و در عوض قبول کنيد که شما نيز همانند آن ها هستيد.
فروتن و متواضع باشيد زيرا جهان يک مکان بزرگ است و همچنين حاوي شگفتي هاي بسياري است که البته شما جزء کوچکي از آن هستيد، بنابراين فکر نکنيد که لياقت داشتن چيزهايي بيش از ديگران را داريد.

به جمع توجه کنيد
يکي ديگر از بهترين نکات براي پيشگيري از خودخواهي اين است که سعي نکنيد در کانون توجه قرار بگيريد بلکه خود را در جمع ديگران وارد کنيد. اجازه دهيد ديگران از اين موقعيت استفاده کنند.
بگذاريد احساس حسادت يا تلخي شما از بين برود و از موفقيت ديگران لذت ببريد. اگر هميشه مي خواهيد موفق ترين فرد باشيد، از خود سوال کنيد که چه چيزهايي را براثر خودخواهي از دست داده ايد، سعي کنيد آن ها را مجددا با روشي بهتر به دست آوريد.

کار داوطلبانه انجام دهيد
يکي ديگر از نکات مهم اين است که داوطلب باشيد. کمک به ديگران درست همانطور که به کمک نياز دارند، راه حل صحيحي است. اگر مي خواهيد خودخواهي تان را از بين ببريد به دنبال فرصت هايي براي کمک به ديگران باشيد.
داوطلب شدن مي تواند دنياي جديدي را براي شما به وجود آورد، خواهيد ديد افراد زيادي وجود دارند که کم تر از شما خوش شانس هستند. اگرچه فقط براي نشان دادن زندگي بهتر خود داوطلب نمي شويد اما بايد وقت خود را صرف برقراري ارتباط معنادار با ديگرن و ديدن دنياي خارج از خود کنيد. در اين صورت، احساسات خوبي نصيبتان خواهد شد.

از ديگران تعريف کنيد
وقتي ديگران از شما تعريف مي کنند، با فروتني رفتار کرده و شما نيز فرد مقابلتان را ستايش کنيد و خودخواه نباشيد تا مهرباني در روابط شما حاکم شود.

شنونده خوبي باشيد
افراد خودخواه مطمئنا شنونده هاي خوبي نيستند زيرا آن ها بيش از حد مشغول صحبت کردن در مورد مشکلات خود، چالش هاي خود و حتي خواسته هاي خود هستند و وقت گوش دادن به صحبت هاي ديگران را ندارند. هر مکالمه اي نياز به تبادل نظر 50-50 دارد بنابراين مهارت شنيداري خود را ارتقا دهيد تا دفعه بعد بهتر و راحت تر با ديگران صحبت کنيد.
وقت گذاشتن براي گوش دادن به ديگران روش خوبي براي نشان دادن علاقه شما به آن هاست. از تجربيات ديگران استفاده کنيد. مهم ترين چيزي که براي شما بايد مهم باشد اين است که ديگران درمورد هرموضوعي چگونه فکر مي کنند.
به ياد داشته باشيد که وقتي افراد در حال صحبت هستند، تنها سرتان را تکان ندهيد و منتظر نمانيد تا نوبت صحبت شما برسد، بلکه بايد سوالاتي را مربوط به گفته هايشان از آن ها بپرسيد.

خود را در شرايط ديگران قرار دهيد و همدلي کنيد
شما بايد سعي کنيد در مورد ساير افراد اطراف خود فکر کنيد و احساس آن ها را در هر شرايط خاص در نظر بگيريد. قبل از هر اقدامي، به احساسات ديگران فکر کنيد. هرچه همدلي بيشتري داشته باشيد، زودتر مي توانيد دست از خودخواهي بکشيد. فکر کردن در مورد احساسات ديگران بسيار دشوار است اما واقعا يک نکته عالي و موثر براي پيشگيري از خودخواهي است.

خود را مقايسه نکنيد
خود را با ديگران مقايسه نکنيد. اگر دائم خود را مقايسه نماييد و توانايي ها و دارايي هاي خود با ديگران بسنجيد، رفته رفته، خودخواه مي شويد و قادر نخواهيد بود براي ديگران آرزوي شادي و موفقيت کنيد. مقايسه کردن خود با ديگران اساسا کار بيهوده اي است پس سعي کنيد فقط رقيب خودتان باشيد.

اشتراک گذاري نظرات و مسائل را بياموزيد
افراد خودخواه از به اشتراک گذاشتن مسائل خود متنفرند بنابراين حال زمان مناسبي براي تغيير است. از اين بعد سعي کنيد چيزي را که از هر نظر مناسب يافتيد و واقعا دوستش داريد، به ديگران پيشنهاد دهيد. شايد در ابتدا اين امر سخت باشد اما باعث مي شود خودخواهي کمتري داشته باشيد.

از هديه دادن لذت ببريد
هديه دادن به دوستان و اعضاي خانواده راه خوبي براي ابراز عشق و قدرداني شما از آن هاست. همانطور که پيش از اين در نمناک اشاره شد اگرچه افراد خودخواه از خرج کردن پول زياد براي ديگران متنفر هستند اما هديه دادن به ديگران ممکن است به آن ها کمک کند تا چيزي با ارزش بيشتر از آنچه خرج کرده اند را دريافت کنند. اين گونه به تدريج خوشحالي افراد ديگر باعث افزايش خوشحالي شما نيز خواهد شد.

مثبت باشيد
اگر وضعيت را نامناسب مي بينيد، مدام ايراد نگيريد، غُر نزنيد، انتقاد نکنيد. فردي که مدام گلايه مي کند، خودخواه است زيرا با حرف هاي منفي ديگران را ناديده مي گيرد و خود را تخليه مي کند. مثبت بيانديشد و مثبت حرف بزنيد تا بذر شادي و مثبت انديشي را به دور و اطراف خود بپاشيد.

انتقاد پذير باشيد
اگر سعي داريد تا جلوي خودخواهي تان را بگيريد بايد انتقاد پذير باشيد. افراد خودخواه هميشه فکر مي کنند که شيوه زندگي آن ها بهترين است و اگر کسي بخواهد به آن ها بازخوردي بدهد ناراحت مي شوند.
خب شما نمي توانيد همه انتقادات را بپذيريد اما ابتدا بدانيد که آيا آن ها در مورد شما نظر مفيدي دارند يا خير. اگر راه پيشرفت خود را مي خواهيد، به انتقادات گوش داده و درموردشان فکر کنيد.

پرتوقع نباشيد
افراد خودخواه از همه توقع دارند و دوست دارند همه در اختيارشان باشند و مطابق با اراده و ميل آنها رفتار کنند. براي درمان خودخواهي بايد کم توقع باشيد و خود را به جاي ديگران بگذاريد و سعي کنيد آنها را درک کنيد.

در برابر خودخواهي ديگران صبور باشيد
اگر اطرافيان خودخواه هستند، با آن ها صبور باشيد و از رفتارهاي آنان، عمق زشتي خودخواهي را دريابيد.

سپاسگزار باشيد
اگر کسي براي شما کار کوچکي انجام داد از او تشکر کنيد و در برابر محبت ها و زحمات ديگران قدردان باشيد. سپاسگزاري کردن درک بالاي شما از محبت و روابط انساني را نشان مي دهد.

سازش کردن را بياموزيد
افراد خودخواه غالبا فکر مي کنند که بايد مالک همه چيز در دنيا باشند و از داشته هاي خود راضي نيستند. اگر فردي خود خواه هستيد مي توانيد وقت خود را صرف فکرکردن در مورد کاري کنيد که زندگي شما را بهتر مي کند نه آنچه فايده اي ندارد و تنها زمان را هدر مي دهد.
براي برطرف کردن خودخواهي بايد اين احساس را داشته باشيد که به اندازه کافي هرچيز ضروري را در زندگي خود داريد و هرچيز اضافي بايد فقط به عنوان يک پاداش باشد.

به کارهاي گروهي بپيونديد
شرکت و بودن در يک تيم و گروه، راهي عالي براي پيشگيري از خودخواهي است. همه افراد در موقعيت هاي يکساني قرار دارند و کسي برتر از ديگري نيست.
اين امر به شما کمک مي کند تا ياد بگيريد چگونه نيازهاي فردي و نيازهاي کل اعضاي تيم را متعادل کنيد و متوجه شويد که کنار گذاشتن خودخواهي چقدر خوب است. به خصوص اگر رهبر گروه هستيد بايد نيازهاي ديگران را بيش از نياز خود ببينيد.
اگر در تلاش هستيد تا خودخواهي خود را برطرف کنيد به نکات فوق توجه کنيد.
به اين موضوع فکر کنيد که شما خودخواه متولد نشده ايد و اکنون زمان تغيير و کنار گذاشتن اين شخصيت بد است. با اين حال، تغيير اين شخصيت مي تواند زمان زيادي را از شما بگيرد اما اگر تلاش کنيد، باور داشته باشيد که موفق خواهيد شد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar