چي شي/ هنگامي که مادر نوزاد پسرش را در آغوش مي گيرد چه روياهايي که براي او ندارد. از همان موقع به فکر داماد کردن پسرش است. وقتي پسر، مرد جواني شد، يک دل نه صد دل عاشق خانمي مي شود و با او ازدواج مي کند و شما مي شويد، برايش مادرشوهر. اين توصيه ها به شما کمک مي کند، بفهميد چطور مي توانيد وضع را در موقعيت بهتري نگه داريد، رابطه تان را با عروس تان تنظيم کنيد و زندگي خوبي با پسر و نوه ها داشته باشيد.

موقعيت هايي که بايد در آن سکوت کنيد
هنگامي که عروس تان مي گويد مي خواهد کارها چطور انجام شود، مهربان باشيد. لبخند بزنيد و پيشنهاد بدهيد کمکش کنيد تا به هدفش برسد؛ حتي اگر عروس تان آن کار را کاملا متفاوت با شما انجام مي دهد. اين آسان ترين راه است و هر وقت مي توانيد همين روش را پيش بگيريد. به هرحال هرگز منفعل نباشيد.

همراه عروس تان تفريح کنيد
کاري پيدا کنيد که مورد علاقه هر دو نفرتان باشد و با هم انجام بدهيد. اگر هر دو از هنرمند خاصي خوش تان مي آيد با هم به نمايشگاه او برويد. ايجاد وابستگي به چيزي خارج از خانواده باعث مي شود موضوعي داشته باشيد که بتوانيد هر بار که همديگر را مي بينيد درباره آن صحبت کنيد.

هواي عروس خانم را داشته باشيد
هنگامي که خانواده پسرتان و همسرش به ديدن تان مي آيند، غذايي درست کنيد که مي دانيد عروستان دوست دارد. هنگامي که مي دانيد سر عروس تان خيلي شلوغ است، به جاي او غذا درست کنيد. به عروس تان روش تهيه غذاهاي خانواده تان را که آن ها دوست دارند، بدهيد.

سرزده به خانه شان نرويد
سرزده به خانه عروس تان نرويد. اين کار علاوه بر اينکه چهره خوبي ندارد، گاهي حمل بر فضولي هم مي شود. مضاف بر اينکه ممکن است در زمان استراحت او مزاحمش شده باشيد.

نوه داري کنيد
بگذاريد عروس تان بفهمد واقعا چقدر فرزندانش را دوست داريد. حتي اگر ميان شما و عروس تان شکرآب شده است، هيچ دليلي ندارد رابطه تان با بچه ها تحت تاثير قرار بگيرد و از محبت تان به آنها کم بشود.

بدگويي نکنيد
هرگز در برابر بچه ها از مادرشان بدگويي نکنيد. شرکت دادن نوه ها در حرف هاي بزرگ ترها کار خودخواهانه اي است که ممکن است به ضرر خودتان تمام شود، زيرا بچه ها عموما از مادر خودشان دفاع مي کنند. براي عروس تان از تمام شيرين کاري هايي که نوه هاي تان مي کنند و حرف هاي قشنگي که به شما مي زنند تعريف کنيد. شما دو نفر عاشق اين بچه ها هستيد و اين بايد در همه اعمال و رفتارتان مشخص باشد.

هديه بخريد
اولين نفري باشيد که براي تولد عروستان تلفن مي کند و تبريک مي گويد. به جاي اينکه فقط اسم تان را روي هديه بنويسيد، هر سال همراه هديه، کارتي به عروس تان بدهيد و روي آن جمله اي پرمعني بنويسيد. بدانيد عروس تان چه چيزهايي را مي پسندد و مهم تر اينکه چه چيزهايي را اصلا نمي پسندد. درباره هدايايي که براي او مي خريد تامل و فکر کنيد تا عروس تان چاره اي جز دوست داشتن هديه اش نداشته باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar