نمناک/ زنان قوي فشارهاي زيادي را در زندگي تحمل مي کنند و ما نمي توانيم به آنها کمک کنيم اما آنها وضع خود را تغيير مي دهد. شما ممکن است با يک زن محکم بزرگ شده باشي يا اصول زنان محکم را در زندگي بلد باشي.

1. شجاعت هاي بي مانند:
اگر شما زن محکمي هستيد با مشکلاتي روبرو مي شويد يک زن محکم مشکلات را حل مي کند که مستلزم شجاعت زيادي است در اين راه با استقامت در مقابل خطرات و مصيبت نيست و ترس را کنار ميزند.

2. عاشق خودتان هستيد مهم نيست چرا:
علي رغم اشتباهاتي که انجام مي دهيد و صدمه مي بينيد اگر خودتان را دوست داريد شما واقعا محکم ترين زن هستيد،بالا بردن حب نفس زمان و تلاش زيادي را مي طلبد و فقط محکم ترين زنان مي دانند چگونه خودشان را دوست بدارند.
 
3. به کس ديگري وابسته نيستيد:
زنان مستقل به کسي ديگري در اقتصاد، احساسات، ذهن و جسم تکيه نمي کنند. اجازه ندهيد که ترس از شکست باعث توقف شما شود خودباوري از شما زن محکمي مي سازد.

4. مهربان و دلسوزي از ويژگي هاي يک زن محکم:
زنان محکم به مهرباني و ضعف فکر نمي کنند و از خود براي منکرات استفاده نمي کنند و بقيه افراد را مثل خواهر و برادر مي بينند.

5. هميشه بصيريد:
زنان محکم به صداها در زندگي گوش نمي کنند آنها ياد گرفتن به صداي ذهنشان گوش کنند.
6. بقيه افراد فکر کنند شما نقش مهمي هستيد:
بقيه افراد براي شخصيت شگفت انگيز و رفتارتان به شما مراجعه مي کنند.
 
7. مي دانيد چگونه شاد باشيد:
زنان محکم در شادي به کس ديگري وابسته نيستند خودشان شادي را مي سازند و اجازه نمي دهند احساسات بقيه رو يشان تأثير بگذارد.
8. از بروز احساستان نمي ترسيد:
زنان محکم از بروز احساس خودشان و بقيه خجالت نمي کشند چون مي دانند مخفي کردن احساس مشکلاتي را به وجود مي آورد.
 
9. هميشه خودتان را باور داريد:
خودباوري باعث کسب درجاتي مي شود و زنان محکم مي دانند زندگي که دوست دارند مستلزم باور توانايي هاست.

10. عشق مطلق و کمک را به بقيه نشان مي دهيد:
مطالعه عشق مادري و عشق رمانتيک ذهن نشان مي دهد که حوزه فعاليت آنها يکي است بنابراين بر اساس عشقي که مادرتان به شما داشته شما ميتوانيد آن عشق را به کس ديگري داشته باشيد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar