خراسان/ دختري 16 ساله و محصل هستم. برادر من چهار سال پيش با وجود مخالفت مادر و پدرم با دختر مورد علاقه اش ازدواج کرد. اختلاف هاي زيادي با هم دارند. زن برادرم دروغ گوست و مدت دو ماه است که ما آن ها را نديده ايم. پدر و مادرم خيلي از دستش عصباني هستند. برادرم و زنش هر وقت کم بياورند، من را سپر بلاي خود مي کنند و به پدر و مادرم مي گويند همه اش تقصير دخترتان است، او شما را پر مي کند. نمي دانم چرا مدام مي خواهند من را پيش پدر و مادرم خراب کنند. از زن برادرم خيلي متنفر شدم. ديگر نمي دانم چه کار کنم. کمکم کنيد.

پاسخ

همواره توجه داشته باشيد ارتباط از هر نوع آن، سازنده يا مخرب، مانند خطي است که براي ترسيم آن نياز به دو نقطه در دو طرف مي باشد. در صورتي که شما تنها يک نقطه بر صفحه کاغذ داشته باشيد، قادر نخواهيد بود يک خط را بر صفحه کاغذ ترسيم کنيد. بازي را خاتمه دهيد با توجه به مثالي که زده شد، مي توانيد دريابيد در صورتي که برادر شما و همسرشان از دريافت پاسخ از سوي شما نااميد شوند، ديري نمي پايد که به رفتار خود خاتمه خواهند داد؛ بنابراين سعي کنيد نسبت به تحريکات ايشان خنثي باقي بمانيد و احساسات خود را مديريت کنيد.

اجازه ندهيد خشم شما باعث شود که اين رابطه مخرب بيش از پيش، شما و فضاي خانواده تان را آشفته سازد. دادن پاسخ از طرف شما به نوعي باعث مي شود رفتار آنان تقويت شود. آن ها به اين نتيجه خواهند رسيد که مي توانند شما را با تحريکاتي از اين دست کنترل کنند؛ بنابراين صبور باشيد.

در صورتي که مدتي به اين رفتار خود ادامه دهيد والدين تان نيز متوجه خواهند شد که آن چه آن ها درباره شما مي گويند، صحيح نيست. تمايل پنهان به برقراري رابطه گاهي افراد در برقراري ارتباط غيرسازنده به دنبال ايجاد نوعي رابطه هستند. به عبارت ديگر، زماني که افراد نمي توانند رابطه سازنده اي برقرار کنند، سعي مي کنند به نوعي رابطه را حتي به شکل منفي آن برقرار کنند چرا که در هر حال، نوعي برقراري ارتباط است.

ممکن است برادر شما و همسر ايشان نيز تمايل اين چنيني داشته باشند؛ اما از آن جا که برقراري ارتباط سازنده و مثبت با شما در فضاي کنوني براي ايشان ممکن نيست، رابطه غير سازنده برقرار کرده اند. اگر بتوانيد رفته رفته بدون اين که انتظار تغييري از طرف ايشان داشته باشيد رفتار خود را تغيير دهيد ممکن است شاهد تغييرات مثبت در رفتار آنان نيز باشيد؛ براي مثال مي توانيد به والدين تان کمک کنيد ويژگي هاي مثبت همسر برادرتان را ببينند و به اين طريق از خشم آنان کاسته شود؛ البته براي اين کار لازم است شما خود در ابتدا قادر باشيد اين کار را انجام دهيد. به خاطر داشته باشيد در صورتي که شما قادر باشيد در برخورد با برادرتان و همسر ايشان آستانه تحمل خود را افزايش دهيد، بدين وسيله ويژگي هايي را در شخصيت خود نهادينه مي سازيد که شما را براي زندگي آينده تان فردي مقاوم تر خواهد کرد.

شما قادر خواهيد بود در موقعيت هاي اين چنيني که ممکن است در آينده نيز آن را تجربه کنيد با دانش و آگاهي بيشتري واکنش نشان دهيد. پس اين موقعيت را به شکل فرصتي مغتنم ببينيد که تمريني براي زندگي آينده تان خواهد بود. مسئوليت زندگي برادرتان را به خودش بسپاريد در نهايت به خودتان يادآور شويد که کارهاي مهم تري براي انجام دادن داريد. شما در مرحله اي از زندگي تان قرار داريد که لازم است بر زندگي خودتان تمرکز کنيد چرا که در چند سال آينده لازم است تصميم هاي مهمي بگيريد. در چنين موقعيتي شما بايد تمرکز خود را بر تدارک ديدن بستري براي موفقيت هاي آينده خود بگذاريد. اهداف تان را تعيين و براي تحقق آن تلاش و مسئوليت زندگي برادرتان، انتخاب همسرش و مشکلات حاصل از اين انتخاب را به خودشان واگذار کنيد. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar