باشگاه خبرنگاران/ حسين ابراهيمي مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه درباره ي جار زدن اشتباهات و ايرادات ديگران بيان کرد: انتقاد و ايراد گرفتن به اقدامات و کارهاي انسان زماني به وجود مي آيد که فرد به سمت جلو و در مسير زندگي حرکت مي کند، وگرنه تا زماني که انسان هيچ گونه حرکتي نداشته است، طبيعتا اتفاقي نيوفتاده که فرد مورد نقد يا تمسخر قرار بگيرد.

اين روانشناس گفت: حرکت افراد به سمت زندگي ارزشمند است، حال ممکن است اشکالي هم در اين مسير به افراد وارد باشد اما نبايد کسي را مورد تمسخر و طعنه قرار داد.

ابراهيمي نژاد افزود: انسان هاي مختلف، ميزان سطح تلقين پذيري شان متفاوت است. بعضي افراد هستند که خيلي زود تحت تاثير قرار مي گيرند؛ گاهي با يک کلام در ارتباط با اشتباه فرد و در بوق و کرنا شدن خطاي وي، اين آدم اعتماد به نفس خودش را از دست مي دهد چرا که همه اعتماد به نفس بالايي ندارد.

وي گفت: همه افراد از درک اين که حرکت و به جلو بودن مهم است برخوردار نيستند با مطرح شدن اشتباهشان به طور نادرست در مسير زندگي آن ها تاثير سوء مي گذارد و سبب عدم موفقيتشان مي شود.

اين روانشناس تصريح کرد: انتقاد و برسي ايرادات ديگران بايد به صورت سازنده باشد، به اصطلاح حال کسي را نگيريم و همه را به يک چشم نگاه نکنيم.

وي افزود: دليل اصلي جار زدن ايراد ديگران و بزرگ نمايي آن، احساس حقارت ها و ضعف هاي خودشان است. بعضي افراد مي خواهند حس هاي بد خودشان را با اين کار پوشش دهند و نشان دهند که خيلي مي دانند و توانايي فهميدن ضعف بقيه را دارند در صورتي که اگر فرد دانايي بود، هيچگاه در حضور ديگران شخصيت فردي را کوچک و زير سوال نمي برد.

ابراهيمي مقدم گفت: اگر کسي بخواهد ايراد و ضعفي را مطرح کند بايد محيطي دوستانه را براي ابراز نقد خود انتخاب کند و از کلماتي دلنشين استفاده کند.

اين روانشناس راهکاري را براي ايرادات ديگران بيان کرد: بهتر است براي بيان ضعف و ايراد ديگران در کنار محاسن کار ايرادات گفته شود. توصيه ي ما همواره اين است اگر فردي را مشاهده کرديم که ايراد ديگران را به نادرست جار مي زند، به صحبت هايش گوش ندهيم و آن محفل را ترک کنيم.

وي در پايان اشاره کرد: سعي کنيم رفتار درست ديگران را ببينيم و به آن ها انرژي مثبت دهيم تا اگر عمل فرد مورد نقد قرار مي گيرد، در محيطي دوستانه باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar