عصر ايران/ همه ما دوست داريم از شخصيت خود شناخت بيشتري به دست آوريم چرا که گاهي ممکن است شناخت خوبي از خود نداشته باشيم مثلا خود را فردي اجتماعي بدانيم در صورتي که ديگران چنين نظري درباره ما نداشته باشند يعني شناخت ما از خودمان مانند شناخت ديگران از ما نباشد.

همين تفاوت ديدگاه مانع از واقع بيني مي‌شود و به اين دليل که صورت مسئله روشن نيست بسياري از مشکلات به راحتي حل نمي‌شوند.اين تست ساده که در اين بخش آورده ايم به شما کمک مي‌کند به يک شناخت نسبي از شخصيت خود برسيد.

در اين سري از تست خود شناسي، با خواندن پرسش‌هاي زير و با به تصوير کشيدن موقعيت‌هاي داده شده در ذهن خود، اولين تصوير ذهني تان را يادداشت کنيد. سوال‌هاي اين آزمون از وقايعي است که هر روز با آن‌ها مواجه مي‌شويد.

توجه کنيد که در پاسخ به اين سوالات اولين تصوير ذهني مهم است و بيش از حد بررسي کردن سوال جايز نيست. يک کاغذ و قلم آماده کنيد تا بتوانيد جواب هايتان را يادداشت نماييد و امتياز‌هاي خود را با هم جمع بزنيد.

۱. در کدام ساعت از روز احساس آرامش مي‌کنيد؟

الف- صبح

ب- عصر و غروب

ج- شب

۲. طريق راه رفتن شما چگونه است؟

الف- نسبتا سريع، با قدم‌هاي بلند

ب- نسبتا سريع، با قدم‌هاي کوتاه، ولي تند و پشت سر هم

ج _ آهسته، با سري صاف روبه جلو

د _ آهسته و سر به زير، خيلي آهسته

۳. طريقه صحبت کردن شما با ديگران چگونه است؟

الف- مي‌ايستيد و دست به سينه حرف مي‌زنيد

ب- دست‌ها را در هم قلاب مي‌کنيد

ج- يک يا هر ۲ دست را در پهلو مي‌گذاريد

د- به شخصي که با او صحبت مي‌کنيد دست مي‌زنيد

ه- با گوش خود بازي مي‌کنيد، به چانه تان دست مي‌زنيد يا مو‌هاي تان را صاف مي‌کنيد

۴. طريقه نشستن شما هنگامي که آرام هستيد چگونه است؟

الف _ زانو‌ها خم و پا‌ها تقريبا کنار هم

ب- چهار زانو

ج _ پا‌هاي صاف و دراز به جلو

د _ يک پا زير، ديگري خم

۵. واکنش شما به وقايع جالب چگونه است؟

الف- خنده‌اي بلند که نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده

ب- خنده‌اي آرام

ج- با پوزخند کوچک

د- لبخند بزرگ

ه- لبخند کوچک

۶. هنگامي که وارد يک مهماني يا جمع مي‌شويد ابتدا چگونه رفتار مي‌کنيد؟

الف- با صداي بلند سلام و حرکتي که همه متوجه شما شوند، وارد مي‌شويد.

ب- با صداي آرام‌تر سلام مي‌کنيد و سريع به دنبال شخصي که مي‌شناسيد، مي‌گرديد.

ج- در حد امکان آرام وارد مي‌شويد و سعي مي‌کنيد به نظر سايرين نياييد.

۷. هنگامي که به سختي مشغول انجام کاري هستيد، اما شخصي آن را قطع مي‌کند:

الف- از وقفه ايجاد شده راضي هستيد و از آن استقبال مي‌کنيد.

ب- به سختي ناراحت مي‌شويد.

ج- حالتي بينابين اين ۲ حالت ايجاد مي‌شود.

۸. کدام مجموعه رنگ زير را مي‌پسنديد؟

الف- قرمز يا نارنجي

ب- سياه

ج- زرد يا آبي کمرنگ

د- سبز

ه- آبي تيره يا ارغواني

و- سفيد

ز- قهوه اي، خاکستري، بنفش

۹. در آخرين لحظات قبل از خواب و زماني که در تختخواب هستيد، در چه حالتي دراز مي‌کشيد؟

الف- به پشت

ب- روي شکم (دمر)

ج- به پهلو و کمي خم و دايره‌اي

د- سر روي يک دست

ه- سر زير پتو يا ملافه...

۱۰. بيشتر چه خواب‌هايي مي‌بينيد؟

الف- از جايي مي‌افتيد.

ب- مشغول جنگ و دعوا هستيد.

ج- به دنبال کسي يا چيزي هستيد.

د- پرواز مي‌کنيد يا در آب غوطه وريد.

ه- اصلا خواب نمي‌بينيد.

و- معمولا خواب‌هاي خوش مي‌بينيد.

امتيازات تست شخصيت شناسي

سوال اول: الف (۲ امتياز)، ب (۴ امتياز)، ج (۶ امتياز)

سوال دوم: الف (۶ امتياز)، ب (۴ امتياز)، ج (۷ امتياز)، د (۲ امتياز)، ه (يک امتياز).

سوال سوم: الف (۴ امتياز)، ب (۲ امتياز)، ج (۵ امتياز)، د (۷ امتياز)، ه (۶ امتياز).

سوال چهارم: الف (۴ امتياز)، ب (۶ امتياز)، ج (۲ امتياز)، د (يک امتياز).

سوال پنجم: الف (۶ امتياز)، ب (۴ امتياز)، ج (۳ امتياز)، د (۵ امتياز)، ه (۲ امتياز).

سوال ششم: الف (۶ امتياز)، ب (۴ امتياز)، ج (۲ امتياز).

سوال هفتم: الف (۶ امتياز)، ب (۲ امتياز)، ج (۴ امتياز).

سوال هشتم: الف (۶ امتياز)، ب (۷ امتياز)، ج (۵ امتياز)، د (۴ امتياز)، ه (۳ امتياز) و (۲ امتياز)، ز (يک امتياز).

سوال نهم: الف (۷ امتياز)، ب (۶ امتياز)، ج (۴ امتياز)، د (۲ امتياز)، ه (يک امتياز).

سوال دهم: الف (۴ امتياز)، ب (۲ امتياز)، ج (۳ امتياز)، د (۵ امتياز)، ه (۶ امتياز)، و (يک امتياز).

نتيجه گيري تست شخصيت شناسي

پاسخ سوال هايتان را بر اساس امتياز بر روي کاغذ بنويسيد و امتياز‌ها را با هم جمع بزنيد. جمع امتيازتان نشان مي‌دهد که شما چه نوع شخصيتي داريد و با اين تست بهتر مي‌توانيد شخصيت خود را بشناسيد.

امتياز شما بالاتر از ۶۰ است:

ديگران شما را فردي مغرور، خودمحور و بي نهايت سلطه جو مي‌دانند و بسيار مراقب رفتارشان هنگام برخورد با شما هستند. آن‌ها در ظاهر شما را تحسين مي‌کنند و آرزو دارند جاي شما بودند، اما در واقع اعتمادي به شما ندارند و به ايجاد رابطه‌اي عميق و دوستانه با شما متمايل نيستند.

امتياز شما ۵۱ تا ۶۰ است:

ديگران شما را فردي جسور و اهل مخاطره و تحريک پذير مي‌دانند که هر موضوع ناخوشايندي مي‌تواند شما را آشفته کند. چنانچه در اين بخش از روانشاسي نمناک گفته شده است شما در اکثر کارهايتان عجولانه و بي فکر عمل مي‌کنيد و تصميم گيري سريع و اغلب غلط داريد.

شما به رهبري جمع علاقه منديد. شما همه چيز را تجربه و امتحان مي‌کنيدو از ماجراجويي لذت مي‌بريد بنابراين همراهي ديگران با شما برايشان هيجان انگيز و لذت بخش است.

امتياز شما ۴۱ تا ۵۰ است:

شما فردي مهربان، ملاحظه کار و فهميده هستيد که ديگران از ارتباط با شما لذت مي‌برند، زيرا شما را فردي بانشاط، سرزنده، سرگرم کننده و جالب مي‌بينند. شما براي ديگران بسيار مهم هستيد چرا که در مواقع لزوم بهترين کمک براي اعضاي گروه هستيد و به موقع مي‌توانيد باعث شادي و خوشي دوستان تان شويد و لبخند را به لب آن‌ها بياوريد. شما مرکز توجه جمع هستيد و رفتارتان متعادل افردي مهربان، ملاحظه کار و فهميده به نظر ماست.

امتياز شما ۳۱ تا ۴۰ است:

شما فردي باهوش و بااستعداد، اما فروتن و متواضعيد. در صورت دوست شدن با فرد ديگر صادق، باوفا و وظيفه شناس هستيد و از دوستتان نيز انتظار چنين برخوردي داريد. به سرعت و سادگي با ديگران دوست نمي‌شويد، اما در صورت دوستي فردي قابل اعتماد هستيد که به سختي دوستي‌ها را رها مي‌کند. شما در نظر ديگران معقول، هشيار، دقيق، ملاحظه کار و اهل عمل هستيد.

امتياز شما ۲۱ تا ۳۰ است:

ديگران شما را فردي زحمت کش مي‌دانند که در آرامش و با صرف زمان زياد در جمع، بار ديگران را بر دوش مي‌کشد. شما محتاط و ملاحظه کار هستيد که هيچ گاه بدون فکر و براساس تحريک لحظه‌اي و آني نظر نمي‌دهيد و هميشه با سنجيدن تمام جوانب کار‌ها تصميم گيري مي‌کنيد، اما گاهي اوقات ايرادگير هستيد.

امتياز شما کمتر از ۲۱ امتيازاست:

شما از نظر ديگر افراد، فردي خجالتي، عصبي، شکاک و دودل هستيد. اين ديگران هستند که به جاي شما فکر مي‌کنند و تصميم مي‌گيرند و هميشه نظرشان را بر شما تحميل مي‌کنند. شما تمايلي به انجام کار‌هاي گروهي و ارتباط با افراد ديگر نداريد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar