حامي هنر زندگي/ افسردگي يکي از شايع‌ترين بيماري‌هاي رواني در اجتماع امروزي است. افسردگي بعد از عمل بيني و جراحي پديده اي است که به تعداد فراوان در بيماران مشاهده مي شود و در صورتي که درمان نشود مي تواند زمينه ساز ساير مشکلات جسمي و روحي رواني باشد. بنابراين توجه به آن اهميت بسزايي دارد در اين مقاله به موضوع افسردگي پس از عمل جراحي پرداخته شده است. افسردگي اختلالي است که در صورت عدم درمان علائم آن تشديد شده و عوارض جبران ناپذيري به بار مي آورد
 

مروري بر اختلال افسردگي
اختلال افسردگي دوره هاي نشانه اي را شامل مي شود که در آن ها فرد معمولا دستخوش خلق به شدت غمگين مي شود. عنصر اساسي اين اختلال خلق غمگين بسيار بالاست که ملامت ناميده مي شود. افسردگي اختلال خلقي مزمن ولي نه چندان شديد است که به موجب آن فرد دستخوش دوره افسردگي اساسي نمي شود. اختلال افسردگي اساسي اغلب همراه با دامنه اي از اختلالات ديگر از جمله اختلالات شخصيت، اختلالات مصرف مواد و اختلالات اضطرابي تشخيص داده مي شود.

عوامل زيربنايي افسردگي
پژوهشگران عوامل مشترکي را در افرادي که احتمال ابتلاي آنان به افسردگي بيشتر است، شناسايي کرده اند. افرادي که از افسردگي رنج مي برند، سبک هاي زير در آن ها به صورت عادت در مي آيد. آن ها بايد ياد بگيرند به خاطر سلامت خود از اين سبک ها دست بردارند.سبک تمرکز بر خود افسرده ساز: با مسائل منفي اشتغال ذهني دارند. زمان زيادي را صرف ياد آوري و نشخوار ذهني جنبه‌هاي منفي زندگي مي کنند و هرگز راهبردهاي مقابله اي خود را به مرحله اجرا نمي رسانند.
کنترل بيروني:  فکر مي‌کنند رويدادهاي مهم خارج از کنترل آن‌ها است. است زماني که احساس افسردگي مي کنند معمولاً به اين دليل است که رويدادي براي تان رخ داده که به نظرتان نام قبول و غير قابل تحمل است. احساس افسردگي نتيجه نحوه ارزيابي شما از رويدادهاي زندگي است در چنين وضعيتي شما مي توانيد واکنش هاي مختلفي نشان دهيد.
برخوردار نبودن از سيستم حمايت اجتماعي: درونگرا و منزوي هستند و از مهارتهاي لازم جهت حفظ روابط حمايت کننده استفاده نمي کنند.
کمال گرايي افراطي: اين افراد بر کامل بودن خود اصرار دارند و خود را بي ارزش و زندگي شان را بيهوده تلقي مي کنند.
وابستگي غير واقع بينانه به ديگران: افراد افسرده عزت نفس خود را وابسته به تاييد ديگران مي‌دانند.
استرس روابط نزديک: ناهماهنگي در روابط بين فردي غالباً موجب تشديد افسردگي مي‌شود.
علائم افسردگي
نشانه هاي افسردگي طبق DSM-5  شامل موارد زير مي شوند:

خلق افسرده در بخش عمده روز. تقريبا هرروز. به طوري که فرد احساس مي کند غمگين، پوچ يا نااميد است.
کاهش بارز علاقه يا لذت در تمام فعاليت ها در بخش عمده روز
کاهش وزن زياد در حالي که رژيم گرفته نشده است. گاهي افزايش وزن هم مشاهده مي شود.
بي خوابي يا پرخوابي. براي دريافت اطلاعات بيشتر در زمينه علت بي خوابي کليک کنيد.
سراسيمگي يا کندي رواني-حرکتي تقريبا هررروز ( قابل مشاهده توسط ديگران نه صرفا احساس ذهني بيقراي يا کند بودن)
خستگي يا فقدان انرژي تقريبا هرروز
احساس گناه يا بي ارزشي زياد از حد و نامتناسب با موقعيت
کاهش توانايي توجه و تمرکز
افکار مکرر درباره مرگ و خودکشي
اين نشانه ها ناراحتي يا اختلال قابل ملاحظه در عملکرد باليني، شغلي يا زمينه هاي ديگر ايجاد مي کنند.
  افسردگي بعد از عمل جراحي چگونه است؟
افراد زيادي هستند که بعد از عمل هاي جراحي دچار حس غم و اندوه مي شوند. شايع ترين عمل هايي که به افسردگي منجر مي شوند شامل عمل زيبايي بيني، جراحي پلاستيک، عمل قلب و مغز، عمل زانو و.... گاهي برخي افراد به دليل تغييري که در ظاهر جديد خود حس مي کنند و نمي توانند با آن کنار بيايند دچار افسردگي مي شوند. هر عمل جراحي به دليل ضعف هايي که تا مدتي بر بدن ايجاد مي کند، ممکن است افسردگي را به همراه بياورد.

رابطه افسردگي و عمل جراحي
تحقيقات نشان مي دهد که عوارض نورولوژيکي پس از از عمل جراحي به صورت فقدان حافظه کوتاه مدت، عدم تمرکز حواس و تغييرات رواني به شکل افسردگي به خصوص در سالمندان ظاهر مي شود. بيماران قلبي که دچار حمله قلبي مي شوند اگر افسرده شوند احتمال مرگ و مير در آنان ۶ تا يک سال بيش از ساير بيماران است. افسردگي باعث تغييرات شيميايي در بدن مي شود. از جمله اين تغييرات افزايش ترشح کورتيزول و سروتونين است. چرا که اين مواد باعث ايجاد لخته و يا صدمه به ديواره شريان ها مي شود.
افسردگي همچنين باعث ايجاد تغييرات ريتم قلب مي شود و چنانچه در بيماري تغييرات ريتم قلب بعد از جراحي ديده شود احتمال مرگ خيلي زياد است و اگر بيماري جسمي تاثير خاصي بر زندگي افراد داشته باشد غالباً احتمال افسردگي و پيامدهاي رواني بعد از آن وجود دارد. اين احتمال در تمام بيماري‌هاي جسمي که همراه با استرس زياد باشند ايجاد مي شود. افسردگي تاثيرات مخربي بر توانايي بيماران در اجراي مراقبت از خود دارد به طوري که در بيماران قلبي که دچار افسردگي شديد مي‌شود اين توانايي ها به شدت کاهش مي يابد.
علاوه بر اين کساني که عمل هاي زيبايي مثل بيني انجام مي دهند، ممکن است دچار افسردگي شوند. به اين دليل که اين افراد توانسته اند با چهره خود کنار بيايند و اين احتمال وجود دارد که با هم نتواند چهره جديد خود را قبول کنند. آنها با ديدن کوچک ترين عيبي بعد از عمل ممکن است احساس بدي سراغشان بيايد. اين عوامل خود زمينه ساز افسردگي مي شود. اگر نتوانند احساسات خود را کنترل کنند شايد باز هم سراغ عمل هاي ديگر بروند.

نشانه هاي افسردگي بعد از عمل جراحي
بعد از عمل هاي جراحي نشانه هايي که افراد تجربه مي کنند شامل موارد زير مي شود:

تحريک پذيري بيش از حد
احساس خستگي و خواب آلودگي
حس نااميدي و ياس
کاهش انرژي
کمبود وزن و اشتها
کاهش توجه و تمرکز
افکار منفي
حسرت گذشته
احساس گناه
فکر خودکشي
 علل ايجاد افسردگي بعد از عمل بيني و جراحي
دلايل متعددي براي افسردگي بعد از عمل جراحي وجود دارد که شامل موارد زير مي شوند:

1-افسردگي بعد از عمل بيني و جراحي | افکار و باورهاي منفي
يکي از دلايل افسردگي در افراد بعد از عمل جراحي است که آنها فکر مي‌کنند ممکن است هيچ وقت به زندگي عادي خود برنگردند. همين که افراد نتوانند خيلي از فعاليت هاي روزانه زندگي خود را انجام دهند و از سبک زندگي عادي خود فاصله بگيرند منجر به باورهاي منفي در آنان مي شود. فرد بعد از بيماري ديگر نمي تواند احساس نشاط و شادابي داشته باشد چرا که احساس کنترل در او کاهش مي يابد. اين افراد حتي ممکن است دچار درماندگي آموخته شده شوند. به اين معني که احساس کنند ديگر هيچ کاري از دستشان بر نمي آيد و اگر عمل خطرناکي هم داشته اند قرباني عوارض آن مي شوند. شناسايي باورها و افکار منفي سعي در جايگزيني آنها با افکار مثبت مي‌تواند به حال بهتر افراد بعد از عمل جراحي بيانجامد.

2-اختلالات رواني
داشتن برخي اختلالات رواني قبلي، باعث افسردگي بعد از عمل مي شود. افرادي که سابقه انواع اضطراب ها و استرس ها وسواس هاي فکري و يا اختلالات شخصيت مانند وابسته اجتنابي و دوري جو را دارند اين احتمال که آنها بعد از عمل جراحي بيش از ساير افراد دچار افسردگي شوند بيش تر است. همچنين سابقه ژنتيکي برخي اختلالات هم در بروز افسردگي پس از عمل موثر است. برخي‌ها زمينه بيماريهاي رواني را دارند اما با ايجاد شرايط استرس زا اين بيماري ها فعال مي شود و نمي توانند به راحتي با آن کنار بيايند.

3-افسردگي بعد از عمل بيني و جراحي | کمبود عزت نفس
افرادي که تصوير منفي از خود و عزت نفس پايين دارند و به هر دليل خود را باور ندارند مخصوصاً بعد از عمل هاي بيني و زيبايي دچار افسردگي مي شوند. آن ها فکر مي‌کنند که بعد از عمل زيبايي باز هم عيب و نقصي در چهره آنان پيدا خواهد شد و مورد تاييد و پسند ديگران قرار نخواهند گرفت. هم چنين افرادي که ساير عمل هاي مختلف مثل قلب، زانو يا... را انجام مي دهند اگر احساس کنند به اين دليل که نمي تواند خيلي از کارهاي خود را انجام دهند مفيد نيستند و هميشه در اين شرايط باقي مي مانند. دچار افسردگي مي شوند. بنابراين حفظ روحيه بعد از عمل شرط پيشگيري از افسردگي است.

4-درد مزمن
اکثر دردهايي که افراد بعد از عمل جراحي تجربه مي کند و ممکن است حتي با خوردن انواع غذاها و داروها هم بهتر نشود، زمينه ايجاد افسردگي را فراهم مي کند. دردهاي مزمن بعد از عمل به اين علت که به افراد احساس ضعف و کنترل نداشتن بر  زندگي خود را ميدهد باعث نارضايتي بيمار مي شود.

5-ترس و نگراني
نگراني که برخي بيماران از ادامه روند زندگي خود دارند ايجاد افسردگي بعد از عمل مي شود. مخصوصاً برخي بيماراني که متاسفانه دچار قطع عضو شده اند به اين فکر مي‌کنند که چگونه از اين به بعد خود را با شرايط سازگار کنند. اين عوامل استرس زا برخلق و رفتار تاثير مي گذارد.

6-نبود سيستم حمايتي
کساني که انسان هاي گوشه گير و انزوا طلبي هستند و داراي روابط اجتماعي محدودي مي باشند افسردگي بيشتر از بقيه تجربه مي کنند. شما مي توانيد مقايسه کنيد فردي را که بعد از عمل جراحي افراد زيادي دور او جمع مي‌شوند و از او ديد و بازديد مي کنند اما فردي که کسي را ندارد که به ياد او باشد و به ملاقاتش بيايد. هر دو روحيه متفاوتي را بعد از عمل تجربه خواهند کرد. بنابراين داشتن يک سيستم حمايتي قوي در پيشگيري از افسردگي نقش چشمگيري دارد.

7-نگراني در مورد هزينه هاي مالي
هزينه هاي مالي بعد از عمل جراحي جهت زمينه‌ساز افسردگي مي‌شود. از اين جهت که فرد فکر مي‌کند مي‌توانست آن را صرف امور ديگري کند. همچنين او فکر مي کند هر آنچه را که پس انداز کرده و اندوخته به اجبار صرف سلامتي جسمي خودش کرده است و اين ها قطعا حس خوبي به فرد نمي دهد. علاوه بر اين افرادي هم که هنوز هزينه‌هاي مالي را پرداخت نکردند نگراني ديگري دارند که اين خود منجر به افسردگي مي شود.
 مقابله با افسردگي بعد از عمل بيني
راه کارهايي که براي افسردگي بعد از عمل جراحي توصيه مي شود شامل موارد زير هستند:

1-افسردگي بعد از عمل بيني |توجه به نکات مثبت
نسبت به عمل جراحي ديد مثبتي داشته باشيد و مثبت گرا باشيد و به آن از زاويه اي ديگر بنگريد. هر عمل جراحي با خود درد، عوارض بيهوشي، ناتواني در انجام فعاليت ها و ضعف جسماني را به دنبال دارد اما اين ها طبيعي است. فکر کنيد که شما سلامتي خود را دوباره به دست مي آوريد مي توانيد تمام فعاليت هاي خود را از سر بگيريد.
همچنين افرادي که عمل زيبايي بيني انجام داده اند مدتي ممکن است از چهره خود ناراضي باشند اما آنها بايد قبول کنند که تغييراتي که در چهره شان ديده مي شود مانند ورم صورت يا ورم زير چشم موقتي است و دوباره چهره زيباي خود را خواهند داشت.
بنابراين نوع تفکر شما احساسات شما را رقم مي زند. سعي کنيد به خود انرژي مثبت دهيد و اگر توان داريد برخي کارهاي مورد علاقه خود را تا جايي که به شما صدمه اي وارد نمي کند انجام دهيد.

2-انجام دادن مراقبه و ريلکسيشن
استفاده از تکنيک هاي ريلکسيشن و مراقبه به آرامش شما بسيار کمک مي کند. زماني که شما نگران عمل جراحي خود هستيد ماهيچه هايتان منقبض مي شود. ضربان قلب شما تند مي‌شود و در پي نشانه هاي جسمي حالت رواني شما تحت تأثير بدن قرار مي‌گيرد. يعني روان باعث نشانه هاي بدني مي شود و نشانه هاي بدني باعث احساس اضطراب به توان دو در ذهن مي شود. اما مديتيشن و آراميدگي عضلاني اين چرخه معيوب را مختل مي‌کند و روند معکوس ايجاد مي کند.
همچنين استفاده از مراقبه باعث پيشگيري از مشکلات تنفسي، مديريت بهتر جسم شما، کاهش حمله هاي آسم، بهبود کيفيت در خواب شما و افزايش عزت نفس و کاهش اضطراب مي‌شود. پس تا جايي که مي‌توانيد تکنيک‌هاي تنفس عميق را تمرين کنيد. به بدن خود نشاطي دوباره بدهيد.

3-دريافت حمايت از ديگران
داستان روابط اجتماعي و سيستم حمايتي قوي مي تواند در کاهش افسردگي و دردهاي شما بعد از عمل جراحي موثر باشد. کساني که با ديگران ارتباط موثر برقرار مي‌کنند. به نوعي تنها نيستند حال مثبت بهتري از بقيه افراد خواهند داشت. اگر کساني هستند که بتوانند به شما بعد از عمل جراحي کمک کنند.
بخشي از کارهاي شما را به عهده بگيرند، هم شما احساس دلگرمي مي کنيد و هم روحيه بهتري پيدا خواهيد کرد. بنابراين حمايت ديگران در پيشگيري از افسردگي بعد از عمل جراحي مي تواند تا حد زيادي کمک کننده باشد. هرچند اين حمايت موقتي و بعد از آن فرد مي‌تواند کليه فعاليت کردهاي خود را به عهده بگيرد.

4-افسردگي بعد از عمل بيني | رژيم غذايي سالم
توصيه مي شود بعد از عمل جراحي غذا هاي مفيد و مغذي مثل سبزيجات غلات، آب ميوه ها ي طبيعي و... را مصرف کنيد و تغذيه سالم داشته باشيد. اين غذاها از آنجا که باعث بهبودي سريع تر شما بعد از عمل جراحي و افزايش توان فيزيکي شما مي شود. احساسات قلبي و اندوه را کاهش مي دهد. چراکه وقتي شما بعد از عمل سريع تر بتوانيد سرپا شويد و زندگي عادي خويش را دنبال کنيد. حال بهتري هم خواهيد داشت. لذا تغذيه سالم در اين دوران بسيار مهم است.

5-انجام کارهاي سرگرم کننده
هر چقدر شما بتوانيد بعد از عمل جراحي تان همچنان برخي کارهاي سبک و لذت بخش را انجام دهيد. يا با دوست صميمي خود صحبت کنيد. فيلم مورد علاقه خود را نگاه کنيد. شوخ طبع باشيد و بخنديد. افسردگي کمتري را هم تجربه خواهيد کرد.

6-افسردگي بعد از عمل بيني و جراحي | کمک گرفتن از يک مشاور يا روانشناس
صحبت با يک مشاور و متخصص بعد از عمل جراحي باعث مي‌شود که شما ارزيابي منفي خود را کنار بگذاريد. ديد مثبتي به زندگي پيدا کنيد. اگر هم بتوانيد همچنان با پزشک خود در ارتباط باشيد. از روند جراحي خود اطلاعات بيشتري پيدا کنيد. مطمئن شويد که داروهاي شما بي خطر است، روحيه بيشتري مي گيريد.  

سخن آخر در زمينه افسردگي بعد از عمل بيني
افسردگي يکي از عمده‌ترين مسائل پزشکي و اجتماعي است. که معمولا بعد از عمل هاي جراحي به وفور ديده مي شود. عمل جراحي به تنهايي مي تواند فرد را از کارهاي روزمره زندگي باز دارد. تا مدتي مجبورش مي کند که آن طور که دوست ندارد زندگي کند. بنابراين اهميت بعد از عمل هاي جراحي در اولويت است. درمان افتادگي به راحتي امکان پذير نيست. شما نياز به مشاوره و متخصص در اين زمينه داريد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar