حامي هنر زندگي/ تفاهم در زندگي مشترک به معناي درک تفاوت ها، پذيرش آن و مدارا با تفاوت هاي طرف ديگر است. مهمترين مشکل زوجين نداشتن تفاهم است، اما آيا تفاهم قابل آموزش و اکتساب است؟ تفاهم تا چه حدي در زندگي مشترک موفق اهميت دارد؟ چطور آن را بياموزيم و در زندگي از آن استفاده کنيم. اين مقاله در صدد آن است تا آموزش هاي لازم را در اين زمينه ارائه نمايد. عدم وجود تفاهم در زندگي مشترک مشکلات زيادي را براي زوجين به وجود مي آورد در صورتي که مي توان با شرکت در جلسات مشاوره خانواده از بسياري آسيب ها جلوگيري کرد.  

تعريف تفاهم
رسيدن به تفاهم به اين معنا نيست که با ديگران هيچ مشکلي نداشته باشيم. برخي افراد تصور مي کنند تفاهم به اين معني است که از لحاظ عقيدتي، فرهنگي، سياسي و همه موضوعات مانند فرد ديگري بيانديشند. حقيقت اين است که تفاهم به معناي توانايي تحمل تفاوت ها است. طبيعي است که هر يک از ما متفاوت با ديگران فکر و رفتار مي کنيم. زماني مي‌توانيد بگوييد ازدواج موفق داشته ايد که با همسر خود به تفاهم برسيد. که عقيده مخالف با خودتان را بپذيريد و بدانيد که قرار نيست هر کسي مثل شما فکر کند. بنابراين اگر مي خواهيم در زندگي با همسرمان به آرامش برسيم نياز است توان تحمل تفاوت ها را بالا ببريم.
معناي ديگر تفاهم که مکمل مطلب قبلي است يعني فهميدن و فهماندن. از آنجا که سوء تفاهم به معني فهم مطلبي بر خلاف واقعيت است. پس تفاهم يعني فهم درست واقعيت‌ها. تفاهم زوجين يعني فهم درست شخصيت همسر فهماندن و بروز دادن واقعيت دروني خود به همسر. 

تفاهم در زندگي چقدر مهم است
اهميت تفاهم در زندگي مشترک به دوران قبل از ازدواج و نامزدي برمي‌گردد. دختر و پسر بهتر است قبل از ازدواج در مورد عقايد مذهبي باورها و مسائل زناشويي به اشتراکاتي رسيده باشند. مشکل اين است که بعضي افراد فکر مي کنند با ازدواج کردن و رفتن زير يک سقف تمام مسائل آنها حل خواهد شد و عشق براي ادامه زندگي کافي است. حال آن که تحقيقات خلاف آن را ثابت کرده است. کساني که قبل از ازدواج از اشتباهات و عقايد مخالف با باورهاي خود چشم پوشي مي کنند بعد از ازدواج اين اختلافات در نظر آنها چند برابر خواهد شد.
حتي در اوايل ازدواج به دليل لذت هاي جنسي و عاطفي ممکن است به راحتي از کنار تفاوت‌هاي يکديگر بگذرند اما ديري نمي پايد که آنان متوجه دنياي متفاوت بين خود و ديگري مي شوند و اينجاست که اختلافات تازه به چشم مي آيد. بنابراين اين مسئله تفاهم چيزي نيست که به راحتي بتوان از آن گذشت. نياز است زن و شوهر حتماً در مورد مسائل و خواسته هاي خود با يکديگر صحبت کنند.  

دليل عدم تفاهم با همسر
عدم تفاهم در زندگي مشترک از مسائل مختلفي ناشي مي شود که برخي از موارد آن شامل:

1-ناتواني در بيان احساسات
گاهي دليل عدم تفاهم در زندگي مشترک به اين دليل است که زوجين خودآگاهي هيجاني ندارند و نمي توانند احساسات خود را بشناسند و آن را به زبان بياورند. کسي که نمي تواند مشکلات خود را به زبان بياورد و يا ناراحتي يا خشم خود را به همسرش بگويد در زندگي به مشکل بر خواهد خورد. اگر شما هم از آن دسته افراد هستيد که در بيان احساسات خود دچار شرم خجالت مي شويد بدون شک اين مسئله را با يک مشاور در ميان بگذاريد.

2-عدم درک يکديگر
دليل برخي اختلافات در زندگي زناشويي نفهميدن خواسته‌ها و نيازهاي همديگر است. با توجه به اين که دلايل رفتارهاي همديگر را نمي دانند و با يکديگر در اين زمينه گفت و گو ندارند، به تفاهمي هم نخواهند رسيد. از همسرتان در مورد نيازهايش سوال بپرسيد و او را تشويق به حرف زدن کنيد.

3-نداشتن علايق مشترک
نداشتن شناخت پيش از ازدواج باعث نداشتن صميميت ميشود. زوجيني که تفريح و برنامه مشترکي با يکديگر ندارند صميميتي هم نخواهند داشت. بي حوصلگي زوجين به علايق يک ديگر باعث عدم سازگاري بينشان مي شود. پيدا کردن علاقه مشترک باعث هم مسير شدن زن و شوهر با هم و رسيدن به خشنودي مي شود.

4-عدم اعتماد به نفس
کسي که فکر مي کند همسرش او را نمي فهمد و يا درکش نمي کند دچار احساسات خشم ناراحتي و حسادت مي شود. اين احساسات کاهش اعتماد به نفس را در پي دارد. کسي که اعتماد به نفسش را در زندگي با همسرش از دست مي دهد زبان مشترکي هم براي صحبت با او پيدا نخواهد کرد.  
 برخي از موضوعات مهم براي تفاهم در زندگي مشترک
موضوعات مهمي که  داشتن تفاهم  در آنها ضرورت دارد شامل موارد زير مي شود
1-اعتقادات مذهبي: بهتر است زوجين  در مورد باورهاي ديني و پايبندي و تعهد به آنها اشتراک نظر داشته باشند. به عنوان مثال مسائلي مانند حجاب، نماز يا روزه يا شرکت در مراسم مذهبي، نوع پوشش همسر براي هر دو نفر تعريف شود.
2-موضوعات جنسي: منظور اين است که هر دو نفر از ميزان و کيفيت رابطه جنسي رضايت داشته باشند.
3-تربيت فرزندان: هماهنگي در تربيت فرزندان از مسائل مهمي است که گاهي اختلافات زيادي بين زن و شوهر به وجود مي آورد. نياز است در اين زمينه زوجين با هم به توافق نظر برسند که چه تعداد فرزند مي خواهند داشته باشند و چه سبک تربيتي مدنظر آنان است. براي دريافت اطلاعات بيشتر درمورد تربيت فرزندان موفق کليک کنيد.
4-باورهاي اخلاقي و سياسي: زوجين بهتر است در زمينه اخلاق، معرفت، خوب و بد بودن يک پديده نظراتشان به يکديگر نزديک باشد. در زمينه سياست هرچه زن و شوهر تشابهات بيشتري داشته باشند و افراط و تفريط بين شان نباشد، زندگي بهتر خواهد بود. چرا که گاهي اختلاف در همين مسائل سايه اش را بر جنبه هاي ديگر زندگي مي اندازد.
5-وظايف زن و شوهر: نقش هر يک از زوجين در زندگي تعريف شده باشد. به اين شکل که ديگري بداند چه وظيفه اي در قبال همسرش دارد. مثلا کار و خانه داري و ديگر وظايف مشخص شده باشد.
6-مسائل مالي: مديريت مالي و چگونگي خرج پول مهم است. به زوجين توصيه مي شود حتماً در اوايل ازدواج در مورد آن صحبت کنند تا به اشتراکي نظري برسند. در صورتي که تفاهم در زندگي مشترک نباشد مسائل پيش مي آيد که موارد زير را در بر مي گيرد:

عدم همدلي و سردي بين  زوجين
استرس و نگراني
خشم و عصبانيت هر دو نفر
اختلاف نظر و مشاجرات زياد
دوري عاطفي از يکديگر
ترک خانه توسط يکي از زوجين
بي اعتنايي به خواسته هاي يکديگر
طلاق عاطفي

 راه کار هايي براي تداوم عشق در زندگي
عاشق شدن و عاشق بودن در زندگي زناشويي يکي از خواسته هاي هر دختر پسري است که ازدواج مي‌کنند اگر دوست داريد همسرتان را عاشق خودتان کنيد اين عادت هاي ساده را در ۲۱ روز انجام دهيد.
بعد از شروع زندگي مشترک تفاوت هاي فرهنگي مذهبي و اجتماعي بيشتر خود را نشان مي‌دهد. براي رسيدن به تفاوت در زمينه هاي مختلف زندگي زن و مرد نياز در بيشتر با هم تعامل يکسري از اصول را مورد توجه قرار دهند.
با در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي و اين که تمام افراد حتي زماني که در يک محيط مشترک و تحت اشخاص مشخصي تربيت مي‌شوند خصوصيات و صفات خاص شخصيتي خود را دارا هستند مشخص است که زنان و مردان در زندگي مشترک تفاوت‌هاي بسياري با هم خواهند داشت و علاوه بر اين در کنار تفاوت‌هاي فردي بايد به تفاوت‌هاي فرهنگي اقتصادي و مذهبي توجه داشت که ممکن است موجب به وجود آمدن برخوردها و تنش هاي ميان توجه مي گردد.براي کسب آگاهي بيشتر در اين زمينه مي توانيد از مشاوره ازدواج کمک بخواهيد.
با تمام اين تفاسير رودر رو شدن با تفاوت هاي ذکر شده اجتناب ناپذيرند به رغم تمام اين تفاوت ها که هريک مي تواند تنش زا باشد يه هاي ساده براي داشتن روابط سالم شاد براي همسران وجود دارد که با بهره‌گيري از آنها مي‌توانند در زندگي مشترک شان طعم شيرين خوشبختي را بچشند:

1- براي داشتن تفاهم در زندگي مشترک مبادي آداب باشيد
حتي اگر در زمان انتخاب همسر تمامي مسائل مطرح شوند باز نمي توان اين توقع را داشت دو نفر هميشه در همه حال مانند هم ديگر فکر کنند و عمل کنند. اهميتي ندارد که چه مدت هست ازدواج کرده‌ايد،  صميميت و به هم احترام گذاشتن نياز است با هم باشند. بنابراين در گفتگوهاي خود از کلماتي مانند لطفاً، متشکرم، متاسفم، ببخشيد و غيره استفاده کنيد. لحن کلام شما ما احترام متقابل به همسرتان را نشان مي دهد.

2- به علايق همديگر اهميت دهيد
هر چند هر يک از شما در زندگي مشترک ممکن است سليقه اي داشته باشد که مورد پسند ديگري نباشد. اما مهم اين است که زوجين به علاقه هاي هم توجه کنند و زندگي را مطابق با آن پيش ببرند. سرگرمي هاي مشترکي بين خود و همسرتان پيدا کنيد و انجام دادن آن ها را در کنار هم داشته باشد. سرگرمي و تفريح به تنهايي براي زندگي مشترک معنايي ندارد. در کنار هم ديگر بودن است که لذت آن را برايتان چند برابر مي کند.3- از خطاهاي هم بگذريد تا تفاهم در زندگي مشترک بيشتر شود
ممکن است اشتباهاتي داشته باشد مثلاً مبلغ پولي را گم کند يا چيزي را فراموش کند. اين موارد آن قدر مهم نيست که به خاطرش با همسرتان دعوا کنيد. اين را بدانيد اشتباهات لحظه هستند. بنابراين بر اشتباهات يک ديگر تمرکز و توجه نکنيد.

4- همديگر را ببخشيد
دعوا و کشمکش بين زوجين گاهي اوقات اتفاق مي افتد مهم اين است که بتوانيد با يکديگر مشکلات را حل کنيد. در حين دعوا سعي کنيد سکوت کنيد. به اين فکر کنيد که چقدر شما و چقدر همسرتان در مشکلات نقش داشته ايد. اگر فقط خودتان را محقق بدانيد قطعاً بحث‌ها و مشاجرات بين شما و همسرتان ادامه دار خواهد شد. بنابراين سهم خود و سهم همسرتان را در نظر بگيريد و بعد به دنبال راه حلي براي رفع مسائل تان باشيد.

5- براي افزايش تفاهم در زندگي مشترک با آرامش صحبت کنيد
اين را بدانيد بسياري از اختلافات و حتي انواع طلاق بيش از آنکه به دليل اختلاف نظر باشد به لحن کلام زوجين بر مي گردد. کساني که با صداي بلند لحن نيش دار و طعنه آميز با يکديگر صحبت مي کنند کمتر مي توانند مشکلات خود را حل کنند. بهتر است زوجين در صورت مسئله‌اي در زندگيشان با آرامش در مورد آن صحبت کنند و اجازه شنيدن نظرات را به هم بدهند.
افرادي که زندگي زناشويي موفق تري دارند براي آن تلاش هم مي کند. ايجاد عادت ها هر چند در ابتدا ممکن است کمي سخت باشد اما زماني که ۲۱ روز مدام آن را تکرار مي کنيد برايتان راحت تر مي شود. از همين امروز تصميم بگيريد اين عادت ها را در زندگي خود تکرار کنيد تا  زندگي زناشويي موفقي داشته باشيد.

6-از برچسب هاي کلي اجتناب کنيد
برچسب هاي کلي به محکوم ساختن هويت همسر مي انجامند. گفتن کلماتي چون احمق، تنبل ، خودبين ، يا شيطان است يعني همان برچسب زدن. توجه داشته باشيد که در اين صورت شما به  رفتار همسرتان حمله نمي کنيد بلکه به شخصيت او حمله مي کنيد و باعث ايجاد احساس خود کم بيني در او ميشويد. اين عمل اين پيام را منتقل مي‌کند که او بد است نه فقط همين لحظه بلکه هميشه. موقعي که چنين پيام هايي را مي دهيد ممکن است احساس کنيد درست و عادلانه بوده و تنبيه هاي مناسبي براي طرف مقابل هستند اما پيامد آنها از بين رفتن صميميت است.

7- تفاهم در زندگي مشترک | از مقايسه هاي منفي خودداري کنيد
ارتباط سالم باعث نمي شود که همسرتان در مورد خودش يا شما احساس بدي داشته باشد. اين روابط به جاي اينکه او را ناراحت کند طرحي براي کمک به او مي چيند و به جاي طرد او سعي مي‌کنند مشکل را حل کند. مقايسه هاي منفي هيچ مشکلي را حل نمي‌کند تنها حاصل اين گونه رفتارها تنبيه کردن و حمله بردن به طرف مقابل است.

8-حالت بدني خود را گشاده و پذيرنده نگه داريد
بدنتان به وضوح به طرف مقابل اين پيام را منتقل ميکند که چقدر پذيرنده هستيد و چقدر تمايل داريد با او ارتباط برقرار کنيد. موقعي که لب هاي خود را به هم فشار ميدهيد، يا فک خود را محکم مي‌گيريد، موقعي که اخم مي کنيد، مستقيم نگاه نمي کنيد يا با حالت مبهم و نفرت به دوردست نگاه مي کنيد، بدنتان با صداي بلند و روشن مي گويد که نمي خواهيد ارتباط برقرار کنيد. همچنين موقعي که دستانتان بسته است يا موقعي که به دوردست زل  زده ايد يا با انگشت اتهام به او اشاره مي‌کنيد از ارتباط با طرف مقابل اجتناب مي کنيد.

سخن آخر در باب تفاهم در زندگي مشترک
سو تفاهم و اختلاف بين زوجين مسئله اي جدي است که براي ادامه زندگي همراه با خشنودي و آرامش نياز است براي آن راه حلي انديشيد. بسيار از زوج ها به دليل اين عدم تفاهم دچار بيماري هاي روحي-رواني يا روان تني مي شوند. بنابراين براي داشتن زندگي سالم و باکيفيت توصيه مي شود به مشاور و خانواده درمانگر باتجربه مراجعه کنيد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar