خراسان/ تصمیم دارم برای ادامه تحصیل بروم خارج یعنی بعد از گرفتن مدرک کارشناسی. خانواده من می گویند قبل از رفتن باید ازدواج کنی با فردی که تبعه خارجی هست. خانواده اش خانواده خوبی هستند، مدرکش دیپلم است ولی من موقعیت خوبی برای ازدواج ندارم. مجبورم جواب مثبت بدهم. در کل مرد ایده آلم این فرد نیست. با احترام نسبت به او نمی دانم چه کار کنم؟

پاسخ مشاور

مهدی صفائیان، روان شناس عمومی می گوید: در قدم اول بیایید بررسی کنیم و ببینیم شما چطور فکر می کنید؟ در جایی از پیامک تان نوشته اید: «مجبورم جواب مثبت بدهم». اگر مجبورید جواب مثبت بدهید پس چرا هنوز جواب مثبت نداده اید و اساسا چرا در این باره مشاوره می خواهید؟ وقتی از کلمه مجبور استفاده می کنید یعنی انتخاب دیگری ندارید ولی شما این پیام را فرستاده اید چون به قول خودتان «نمی دانم چه کار کنم» یعنی حق انتخاب دارید و می خواهید بهترین انتخاب را داشته باشید. قرار نیست نقش قربانی را بازی کنید فردی که برای زندگی شما تصمیم می گیرد در نهایت خود شما هستید؛ بنابراین مسئولیت خودتان را در قبال انتخاب تان بپذیرید. شما قربانی نیستید، مسئول هستید. وقتی فردی آزادی انتخاب خودش را انکار می کند در واقع اعلام می کند قصد دارد نقش قربانی را بازی کند. در این بازی فرد مدعی می شود که گناهکار نیست و مسئولیتی در قبال وضعیتش ندارد و فقط قربانی شرایط شده است. ناگفته پیداست این بازی بیشتر به درد فرار از مسئولیت می خورد تا حل مسئله؛ بنابراین فراموش نکنید که شما نباید از همین حالا نقش قربانی را بازی کنید.

ازدواج ابزاری؟

آدم ها پله نیستند که از روی آن ها رد شویم تا به هدف مان برسیم. آدم ها دربازکن نیستند که با آن ها در قوطی کنسرو را باز کنیم، آدم ها ابزار نیستند که ارزش آن ها فقط به اندازه فایده ابزاری آن ها برآورد شود. آدم ها، آدم هستند همان طور که خود شما هم آدم هستید و نباید به عنوان یک ابزار یا کالا به شما نگاه کرد. ممکن است شما به فردی علاقه داشته باشید و آن فرد کارهای زیادی برای شما انجام دهد و شما را به بسیاری از خواسته های تان برساند؛ ولی این که فردی را فقط وسیله رسیدن به خواسته های مان بدانیم، دست کم درباره ازدواج خطرناک است؛ بنابراین به خواستگارتان به عنوان ابزاری برای رفتن به خارج نگاه نکنید تا در تصمیم گیری برای همه عمرتان، موفق تر عمل کنید. خواستگارتان را همان گونه که هست، بپذیرید در نهایت اگر خواستید به همین خواستگار فعلی تان پاسخ مثبت بدهید، پیش از ازدواج همسرتان را همان گونه که هست بپذیرید. درباره فرد مورد نظر طوری حرف می زنید که به نظر می رسد، شان و منزلت اقتصادی، علمی و فرهنگی خودتان را بالاتر از او می دانید چون گفته اید دیپلم دارد و مرد ایده آل شما نیست. همچنین گفته اید «با این که او دیپلم دارد»؛ ولی شما موقعیت خوبی برای ازدواج ندارید. شاید بهتر باشد در حالی که با خودتان کاملا رو راست و صادق هستید به ارزیابی خودتان و آن چه می خواهید به آن برسید، بپردازید. این امر در تصمیم گیری کمک تان خواهد کرد

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar