ايمنا/ آب مرواريد نوعي بيماري چشمي است که با تار شدن عدسي چشم آغاز شده و با افزايش تيرگي و کدر شدن عدسي، بينايي چشم را مختل مي کند. چنانچه علائم آب مرواريد خفيف باشد تغيير نمره عينک ممکن است مشکلات بيماران را به طور موقت حل کند، اما تنها درمان موثر براي درمان اين بيماري عمل جراحي است که در آن لنزهاي چشم جايگزين هاي مصنوعي خود را دريافت مي کنند. اين در حالي است که محققان به تازگي متهمان اصلي ابتلا به آب مرواريد را شناسايي کرده و اميدوار هستند يافته هاي جديد آنها باعث پيشگيري از اين بيماري شود. محققان دانشگاه "دلاور" آمريکا کمبود دو ژن را عامل اصلي ابتلا به آب مرواريد شناخته اند و مدعي هستند زماني که اين 2 ژن کار خود را به درستي انجام ندهند لنزهاي چشم حالت کدر و غبارآلودي پيدا مي کند و فرد دچار آب مرواريد مي شود. آنها لنزهاي چشم را با لنزهاي دوربين مقايسه کرده و دريافتند که لنزهاي شفاف که در آنها هيچ گونه خراش داخلي وجود ندارد، تصوير روشن تري از شبکيه ايجاد مي کند. بررسي هاي جديد محققان آمريکايي نشان مي دهد که لنزهاي چشم از چندين پروتئين مخصوص تشکيل شده اند و عدم وجود پروتئين هاي " Mafg" و " Mafk " باعث ايجاد آب مرواريد مي شود.