مهر/ مطالعه محققان دانشگاه کاليفرنيا نشان مي دهد محدودکردن مصرف گوشت، چه قرمز چه سفيد، براي کاهش ميزان کلسترول خوب بسيار معقول است. تحقيق نشان مي دهد ميزان مصرف زياد گوشت قرمز يا سفيد مرغ در مقايسه با مصرف ميزان مشابه پروتئين هاي گياهي منجر به ميزان بالاتر فشارخون مي شود. «رونالد کرائوس»، سرپرست تيم تحقيق، در اين باره مي گويد: «ما انتظار داشتيم گوشت قرمز در مقايسه با گوشت سفيد تاثير بيشتري بر ميزان کلسترول خون داشته باشد اما نتايج نشان داد اينطور نيست و تاثير هر دو بر ميزان کلسترول يکسان است چراکه هردو از لحاظ ميزان چربي اشباع شده يکي هستند.» اين مطالعه شامل گوشت گوساله تغذيه شده با علف طبيعي يا محصولات فراوري شده نظير کالباس يا سوسيس و همچنين ماهي نبود. مطالعه همچنين نشان داد پروتئين هاي گياهي سالم ترين نوع براي کلسترول خون هستند. کرائوس در ادامه مي افزايد: «پروتئين هاي غيرگوشتي نظير سبزيجات، محصولات لبني و حبوباتي نظير لوبيا بهترين فايده را از لحاظ ميزان کلسترول دارند.» ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد