k ٢.٣
٠

کلیپو/ تغدیه مناسب و خوردن میوه ها و سبزی ها، از جمله راه هایی است که به سلامت جسم و ذهن و در نهایت، یک زندگی سالم کمک می کند؛ اما این بار سوال این است که برای داشتن یک زندگی سالم از چه کارهایی باید پرهیز کرد. متخصصان تغذیه و پزشکان معتقدند، همان گونه که برای سالم ماندن باید کارهایی انجام دهیم، یک سری کارها نیز هست که باید انجام داده "نشوند". در این بخش به پنج مورد از کارهایی که نباید بعد از خوردن غذا انجام داد، اشاره می کنیم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید