مهر/ مطالعه جديد نشان مي دهد داروهاي استاتين که براي درمان کلسترول بالا استفاده مي شوند ريسک مرگ را در زنان مبتلا به سرطان تخمدان کاهش مي دهد. دکتر «کالا ويسواناتان»، سرپرست تيم تحقيق از دانشگاه جانز هاپکينز آمريکا، در اين باره مي‌گويد: «اين داروها بسيار پرکاربرد هستند و به شکل گسترده‌اي مورداستفاده قرار گرفته و براي اکثر بيماران داروي ارزاني است. کاهش مرگ و مير ناشي از مصرف اين دارو در مبتلايان به سرطان تخمدان اميدوارکننده است.» سرطان تخمدان معمولاً در مرحله پيشرفته تشخيص داده مي‌شود که ديگر جراحي گزينه مناسبي نيست. از اينرو تأثير چنين داروي قابل دسترسي بسيار اميدوارکننده است. در مطالعه جديد، داده‌هاي بيش از ۱۰ هزار زن مبتلا به سرطان تخمدان مورد بررسي قرار گرفتند. در بين اين زنان، بيش از ۲۶۰۰ نفر داروي استاتين مصرف مي‌کردند و ۸۰ درصد از استاتين هاي موسوم به lipophilic نظير simvastatin و lovastatin استفاده مي‌کردند. اين داروها در چربي قابل حل هستند. محققان مشاهده کردند مصرف هر نوع استاتين در مقايسه با زناني که هيچ نوع استاتيني مصرف نمي‌کردند نرخ مرگ را تا ۴۰ درصد کاهش مي‌داد. مصرف استاتين هاي lipophilic با کاهش ۴۳ درصدي ريسک مرگ ناشي از سرطان تخمدان مرتبط بود. اين نتايج نشان مي‌دهد که مصرف داروي lipophilic ي تواند در بخشي از روند درمان سرطان تخمدان بکار گرفته شود.