خراسان/ آشنايي با درمان شخصي‌سازي شده در سرطان روده؛ موضوعي که احتمال بهبود را مي‌تواند افزايش دهد .  
درمان شخصي‌سازي شده در سرطان يا Personalized Cancer Medicine روشي است که چند سالي در طراحي برنامه درماني برخي سرطان‌ها دنبال مي‌شود. يکي از سرطان‌هايي که موضوع درمان شخصي‌سازي شده در آن اهميت دارد، سرطان روده بزرگ است زيرا متخصصاني مانند هربرت اشتويگر رئيس بخش سرطان شناسي در اتريش و کارن سرکيسيان مدير بانک اطلاعات پزشکي اين کشور  معتقدند سرطان روده يک نوع تومور نيست  بلکه صدها نوع سرطان است. اما چرا اين موضوع براي درمان سرطان اهميت دارد و براي اين کار، پزشکان به چه نکاتي توجه مي‌کنند؟ در کنار پاسخ به اين سوالات، نگاهي هم به محاسن درمان‌هاي شخصي‌سازي شده انداخته‌ايم.
 
  پيچيدگي درمان در سرطان روده بزرگ
سرطان روده بزرگ به طور کلي به دو دسته اصلي تقسيم مي‌شود؛ سرطان روده بزرگ يا کولون و سرطان بخش انتهايي روده يا رکتال. ما بسياري از تومورها را به دليل اين‌که در روده بزرگ تشکيل شده‌اند، با عنوان سرطان روده مي‌شناسيم اما به معناي آن نيست که همه اين تومورها از نظر ژنتيکي مشابه هم هستند. در واقع تومورهاي سرطان روده مي توانند شامل طيف متنوعي از تومورها باشند. اما اين تمام داستان تنوع در اين نوع سرطان نيست.
برخي بررسي‌ها نشان مي‌دهد حتي تومورهايي که ظاهرا از يک جنس هستند، در افراد مختلف پاسخ يکساني به درمان نمي‌دهند. به عنوان مثال يکي از عواملي که مشخص شده در نحوه پاسخ‌دهي بيماران در سرطان روده بزرگ اثر دارد، مکان توده سرطاني است. به اين معني که مکان تومور و اين‌که در سمت راست يا چپ روده تشکيل شده باشد، با اثربخشي برخي داروها رابطه دارد.با توجه به اين نکات، امروزه سرطان روده بزرگ جزو سرطان‌هايي است که موضوع درمان شخصي‌سازي شده در آن اهميت زيادي يافته است، زيرا مطالعات نشان مي‌دهد يک برنامه درمان دقيق مي‌تواند فوايد زيادي داشته باشد. فوايد شامل چه مواردي است؟

مزيت‌هاي درمان شخصي‌سازي شده
در درمان شخصي‌سازي شده، درمان فرد بر مبناي ژنتيک و نوع دقيق بيماري او برنامه‌ريزي مي‌شود. با اين کار احتمال کنترل بيماري و بهبود بيمار، افزايش مي يابد اما اين تنها مزيت اين کار نيست.
وقتي طرح درمان متناسب با نقشه ژنتيکي تومورهاي سرطاني برنامه‌ريزي مي‌شود، سلول‌هاي سرطاني به صورت دقيق‌تري مي‌توانند هدف قرار بگيرند و در مقابل سلول‌هاي سالم، آسيب کمتري از داروها خواهند ديد.
اما براي طراحي يک برنامه درماني شخصي در سرطان روده، پزشک به چه اطلاعاتي در باره بيماري نياز دارد؟

اطلاعات مورد نياز 
هنوز براي همه‌ سرطان‌ها، درمان شخصي‌سازي شده وجود ندارد. اما سرطان روده جزو سرطان‌هايي است که برنامه درماني شخصي‌سازي شده براي آن وجود دارد. براي چنين درماني در سرطان روده پزشکان به چه اطلاعاتي در باره بيماري نياز دارند؟
شدت بيماري، شرايط فرد پيش از بيماري، شرايط باليني، پروفايل مولکولي و ژنتيکي تومور و ترجيح‌هاي شخصي خود بيماري از مواردي است که در برنامه‌ريزي درمان انواع سرطان روده در نظر گرفته مي‌شود. براي کسب اطلاعات لازم در اين بخش از روش‌هاي مختلف جمع‌آوري اطلاعات استفاده مي‌شود از جمله تصويربرداري، نمونه‌برداري آزمايشگاهي، جراحي، بررسي مولکولي و ژنتيکي، مشاوره ژنتيک و...
بعد از کسب اطلاعات لازم پزشکان فرايند درمان شامل جراحي، دارو درماني و ديگر روش‌هاي درماني را مشخص مي‌کنند. اين که چه داروهايي  با چه ميزان و به چه ترتيبي مصرف شوند از مواردي است که در هر بيمار مي‌تواند متفاوت باشد.آگاهي از موضوع درمان‌هاي شخصي‌سازي شده در سرطان اهميت زيادي دارد. زيرا کمک مي‌کند بيماران متوجه اين نکته باشند که نبايد برنامه درماني خود را با فرد ديگري مقايسه کنند، چرا که بيماري آن ها در ظاهر ممکن است شباهت‌هايي با همديگر داشته باشد اما در طراحي درمان سرطاني چون سرطان روده بزرگ، نکات ظريف بسياري مطرح است.

نويسنده : شيوا رضايي / روزنامه‌نگار

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar