نمناک/اگرچه مرگ در اثر خنده پديده اي نادر است اما چندين بار در طول تاريخ ثبت شده است. در واقع قدمت آن به يونان باستان برمي گردد و به تازگي نيز مشاهده شده است. اگرچه خيلي عجيب به نظر مي رسد که خنده بتواند ايجاد خفگي کند اما چندين مورد گزارش شده است که مرگ در اثر خفگي و ايست قلبي ناشي از خنده بوده است که در ادامه ي اين بخش از بهداشت و سلامت به بررسي علل آنها، به هريک خواهيم پرداخت.

کريسيپوس فيلسوف يوناني، آنقدر به ميموني که انجير مي خورد خنديد که مرد.
پارسونز يک کشاورز اينديانايي، روزي با دوستانش شروع به خنده غيرقابل کنترل کردند و يک ساعت بعد اين خنده ها به سکسکه تبديل شد و در نهايت او بعد از دو ساعت در گذشت.
حدود يک دهه پيش، الکس ميچل از نورفولک، در حال تماشاي يک سريال طنز بود که شروع به خنديدن کرد و به قدري طول کشيد که منجر به مرگ او شد اما اين روز ها پزشکان معتقدند که ميچل در اثر بيماري قلبي در گذشته است.
پس در واقع اين افراد از خنده نمردند بلکه خنده شرايطي در بدن آن ها ايجاد کرد که موجب مرگشان شد. در اصل بعيد است که شخصي در اثر خنده بميرد، مگر اين که در آن زمان فرد غذا در دهان داشته باشد و او را خفه کند.


علل اصلي مرگ بر اثر خنده زياد
دلايل مرگ ناشي از خنديدن زياد در واقع خود خنده نيست بلکه شرايطي است که بواسطه آن ايجاد مي شود، شرايطي که عبارتند از:

حمله آسم
شرايط مختلفي مي توانند حملات آسم را تحريک کنند که يکي از اين شرايط خنديدن زياد است. در بعضي از موارد فرد آنقدر مي خندد که در پي آن حمله شديد آسم را در بر داشته و مشکل تنفسي پيدا مي کند. اين اتفاق مي تواند به طور جدي تهديد کننده زندگي باشد و باعث نارسايي تنفسي و ايست قلبي شود.

آنوريسم مغزي
آنوريسم مغزي ايجاد يک برآمدگي در رگ هاي مغز است که مي تواند باعث افزايش فشار در جمجمه شود و در نتيجه اکسيژن به مغز کم مي رسد و فرد دچار کما و حتي مرگ خواهد شد.

خفگي
آيا تا به حال آنقدر خنديده ايد که نتوانيد نفس بکشيد؟ خنديدن بيش از حد ممکن است گاهي منجر به خفگي شود. در واقع خنده مي تواند باعث شود که فرد نتواند نفس بکشد و اين کمبود اکسيژن باعث مرگ شود.


تشنج مغزي و عصبي
اين نوع تشنج به دليل اختلال در هيپوتالاموس مغز است. اين نوع تشنج به دليل ارتباطشان با خنده غير قابل کنترل و خنده در خواب، بسيار منحصر به فرد هستند. در اين بيماري شخص به طور ناگهاني و با شدت زياد شروع به خنده يا گريه مي کند. اکثر اين بيماران داراي تومور مغزي هستند.

حرف آخر

در يونان باستان به دليل کم بودن اطلاعات پزشکي مرگ فيلسوف يوناني به علت خنده گزارش شد، اما امروزه به راحتي مي توان بيماري هايي مانند آسم و حمله قلبي را تشخيص داد و اينطور به نظر مي رسد که مرگ در اثر خنده يا اصلا وجود ندارد و يا بسيار نادر است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar