روزياتو/ مصرف زياد آنتي بيوتيک و سرطان روده بزرگ با هم در ارتباط هستند و ممکن است آنتي بيوتيک‌ها خطر ابتلا به اين نوع سرطان را افزايش دهد. به گفته محققان ، اين يک دليل ديگر براي اجتناب از استفاده غير ضروري از آنتي بيوتيک ها است.
“در حالي که در بسياري از موارد درمان با آنتي بيوتيک ضروري است و زندگي را نجات مي دهد ، در صورت ابتلا به بيماري هاي کمتر جدي که به هر حال مي توان انتظار بهبود آنها را داشت ، بايد احتياط کرد. اما بيش از هر چيز براي جلوگيري از مقاومت باکتري ها ، همانطور که اين مطالعه نشان مي دهد ، آنتي بيوتيک ها ممکن است خطر سرطان روده بزرگ را در آينده افزايش دهند.
با اين حال ، دليلي براي وحشت وجود ندارد. به گفته محققان، هيچ دليلي براي هشدار وجود ندارد که چون فقط به اين دليل که شما آنتي بيوتيک مصرف کرده ايد حتما سرطان مي‌گيريد. افزايش خطر متوسط است و تأثير آن بر خطر مطلق براي فرد نسبتاً ناچيز است.
بر اساس اين مطالعه ، اين ارتباط با سرطان روده بزرگ ممکن است به دليل تأثير آنتي بيوتيک ها بر ميکروبيوم روده يا باکتري هاي روده باشد.

نتايج تحقيقات
محققان داده هاي مربوط به ۴۰ هزار بيمار در ثبت سرطان روده بزرگ سوئد را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند و آنها را با يک گروه کنترل متشکل از ۲۰۰ هزار نفر بدون سرطان در جمعيت عمومي سوئد مقايسه کردند.
محققان همچنين داده هاي مربوط به استفاده از آنتي بيوتيک ها را در فهرست داروهاي تجويز شده سوئدي مورد بررسي قرار دادند.
آنها دريافتند که هم زنان و هم مرداني که بيش از شش ماه آنتي بيوتيک مصرف کرده اند ، ۱۷ درصد بيشتر در مقايسه با افرادي که آنتي بيوتيک مصرف نمي کنند در معرض ابتلا به سرطان در روده بزرگ قرار دارند؛ يعني اولين قسمت از روده بزرگ بعد از روده باريک که غذا به آن مي رسد.
افزايش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ پنج تا ۱۰ سال پس از مصرف آنتي بيوتيک ها مشهود بود. بر اساس اين مطالعه ، حتي اگر کساني که بيشترين آنتي بيوتيک ها را مصرف مي کردند بيشترين افزايش خطر را داشتند ، اما پس از يک دوره آنتي بيوتيک ، از نظر آماري خطر کمتر اما قابل توجهي در ابتلا به سرطان روده بزرگ وجود داشت.
هيچ ارتباطي بين آنتي بيوتيک ها و افزايش خطر ابتلا به سرطان در روده بزرگ نزولي يا افزايش خطر سرطان رکتوم در مردان وجود نداشت. به گفته محققان ، زناني که از آنتي بيوتيک استفاده مي کنند ، کمي کمتر در معرض ابتلا به سرطان رکتوم قرار دارند.

اين مطالعه، که در اول سپتامبر در مجله موسسه ملي سرطان منتشر شد ، نتايج يک مطالعه کوچکتر انگليسي را تأييد مي کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar