ايران/با توجه به اينکه همچنان روند تزريق واکسن با سرعت و شتاب بيشتري صورت مي‌گيرد اما شاهد هستيم که برخي از افراد به دلايل مختلف بر اثر تبليغات منفي هنوز در تزريق واکسن دچار شک و ترديد هستند و همچنان برخي به‌دنبال تفاوت‌هاي بين واکسن‌ها مي‌گردند.
اما کارشناسان و متخصصان حوزه بهداشت معتقدند با توجه به اشکال متعدد کرونا و احتمال ابتلاي افرادي که واکسن نزده‌اند به اين بيماري خطرناک بالاست. متخصصان بهداشت و درمان معتقدند مردم بايد در اولين فرصت و بر اساس برنامه‌ريزي که وزارت بهداشت براي گروه‌هاي هدف تعيين کرده است اقدام به تزريق واکسن کنند. آنها بر اين باورند که در صورت عدم تزريق واکسن زنجيره انتقال کرونا قطع نخواهد شد بلکه آمارمبتلايان افزايش خواهد يافت و منحني صعودي فوتي‌ها، سير نزولي پيدا نمي‌کند. برخي از افراد جامعه معتقدند امتناع از تزريق واکسن موجب تضييع حق ديگران مي‌شود و روند ابتلا را فزوني مي‌دهد. برخي هم بر خلاف تصور و شايعات در شبکه‌هاي اجتماعي اطمينان بيشتري به واکسن‌هاي داخلي دارند تا واکسن‌هاي وارداتي! برخي هم دسترس پذير بودن واکسن را فارغ از اينکه در کجا تهيه شده‌اند از ضروريات مي‌دانند. با طرح پرسش‌هايي نظير آيا حاضر هستيد نوبت خود را به تأخير بيندازيد تا واکسن مورد نظرتان را تزريق کنيد؟ براي واکسيناسيون چه معيارهاي داريد؟ خارجي و ايراني آن چقدر مهم است به سراغ مردم رفتيم.


 بهترين واکسن در دسترس‌ترين واکسن است
جلو در سوله محل تزريق واکسن؛ خيابان ايرواني؛ انبار نفت تهران. نوبت واکسن تاکسيرانان و دانشجويان است. حميدرضا احمدي دانشجوي مقطع کارشناسي در پاسخ به اين پرسش که چه معيارهايي براي تزريق واکسن و اينکه اگر حق انتخابي وجود داشت به سراغ چه واکسني مي‌رفت اينگونه توضيح مي‌دهد: به نظر من در شرايط بحراني که در آن قرار داريم بهترين واکسن در دسترس‌ترين واکسن است که تأييديه بهداشت جهاني را داشته باشد. واکسن ‌هاي داخلي چون تأييديه بهداشت جهاني را ندارند مقداري اطمينان کردن به آنها سخت است. اما در شرايط کنوني هر واکسن در دسترسي، زدنش بهتراز نزدن آن است. سهيل صفري دوست حميدرضا هم در پاسخ به همين سؤال مي‌گويد: من ترجيح مي‌دادم فايزر بزنم اما چون مرگ و ميرها زياد شد تصميم گرفتم هر واکسني که مي‌زنند راضي شوم. مي‌پرسم چرا فايزر؟ در پاسخ پس از اندکي تأمل شانه بالا مي‌اندازد و مي‌گويد «شنيدم که واکسن خوبي است.»
مريم صادقي فر اما معتقد است واکسني که طول پيشگيري اش يکساله است توجيه منطقي براي تزريق ندارد. او در ادامه مي‌گويد: اما با توجه به پيک‌هاي خطرناک کرونا مجبورم واکسن را بزنم لذا ترجيح مي‌دهم واکسن‌هاي داخلي را تزريق کنم چرا که معتقدم حداقل توسط دانشمندان خودمان ساخته شده است و مطمئن‌تر است.

  همه واکسن‌هاي وزارت بهداشت خوبند
علي آبادي تاکسيران درباره معيارهايش براي تزريق واکسن مي‌گويد: فرقي نمي‌کند وقتي مي‌گويند واکسن بزنيد و مسئولان تراز اول کشور هم واکسن ايراني را زده‌اند پس جاي نگراني ندارد. من و خانواده‌ام واکسن برکت زديم. همين که حس مسئوليتي هست که تمام ايران بايد واکسن بزنند و چنين تميز و مرتب مردم را ساماندهي مي‌کنند نشاندهنده اين است که به مردم اهميت مي‌دهند و جان ملت برايشان مهم است. او با اشاره به سخنان وزير بهداشت مي‌افزايد: تمامي واکسن‌هايي که وزارت بهداشت وارد يا ساخته است مورد تأييد هستند و همه واکسن‌ها خوبند و کيفيت مطلوب را دارا هستند.

 از نوبتم نمي‌گذرم و حق ديگران را تضييع نمي‌کنم
سحر ميرزازاده دانشجوي سال سوم هم درپاسخ به اين سؤال که اگر واکسن مورد نظر نباشد حاضر است نوبتش را به تعويق بيندازد، مي‌گويد: چيزي که براي من در خصوص واکسن مهم است ميزان تأثيرگذاري 99درصدي براي پيشگيري از ابتلا به کروناست که چنين چيزي تاکنون داخلي و خارجي آن ساخته نشده است. از طرفي در حال حاضر چيزي که وزارت بهداشت اعلام کند ما هم به عنوان شهروند موظفيم آن را تزريق کنيم به همين خاطر محال است از نوبتم بگذرم حتي اگر بگويند واکسن 99 درصدي تأثيرگذار در حال ساخت است.

 از واکسني که تزريق کرده‌ام راضي‌ام
خيابان کريمخان، آقاي بهزاد 63 ساله درباره واکسني که تزريق کرده است، مي‌گويد: به نظرم هر واکسني که عرضه شد بايد بزنيم، چرا که هرگونه تأخير در زدن واکسن مي‌تواند خطرات جبران ناپذيري را به‌دنبال داشته باشد و ممکن است حتي برخي از افراد را به کام مرگ ببرد. من واکسن سينوفارم زدم و با اينکه مي‌گفتند شايد چند روز علائم بيماري را داشته باشم هيچ علامتي در من ظاهر نشد و راضي ام.

منتظر واکسن فخرا هستم
سينا 42 ساله همچنان منتظر واکسن‌هاي جديد است. او مي‌گويد: از بين گزينه‌هاي موجود در کشور واکسن برکت را ترجيح مي‌دهم و منتظر هستم رده سني‌ام اعلام شود. اميدوارم که بزودي واکسن فخرا هم عمومي شود تا ما نيز بتوانيم واکسن مورد نظرمان را بزنيم. از او در مورد علت انتخابش مي‌پرسم، مي‌گويد: خانمم در يکي از آزمايشگاه‌هاي وزارت بهداشت کار مي‌کند و از نحوه ساخت واکسن‌هاي داخلي تعريف بسياري مي‌کند. به نظرم با اندکي تبليغات واکسن‌هاي داخلي مي‌تواند جاي ديگر واکسن‌ها را بگيرد.

گروه‌هايي که از زدن واکسن امتناع مي‌کنند چه کساني هستند؟
 دکتر الهام آشتياني روانشناس در اين باره مي‌گويد: شايد بتوان از منظر شخصيتي و رفتاري افرادي را که از تزريق واکسن امتناع مي‌کنند در گروه‌هاي مختلف دسته‌بندي کرد. او در خصوص دسته‌بندي گروه‌هاي مختلف از افرادي که به سراغ واکسن نمي‌روند، مي‌افزايد: اولين گروه از اين افراد ممکن است کمال گرايان باشند. افرادي که همچنان منتظر مي‌مانند تا واکسني به بازار آيد که تأثير صددرصدي بر پيشگيري از اين بيماري داشته باشند. دومين گروه سالمنداني هستند که کسي را ندارند تا آنها را براي تزريق همراهي کند. سومين گروه شايد افرادي که داراي اختلالات مرزي هستند را شامل شود. اين افراد عاشق شکستن مرزها هستند در بين اين افراد مصرف بيش از حد مخدرها رايج است. اين افراد معتقدند افراد خاصي هستند و بيماري به سراغ آنها نمي‌آيد. وسواسي‌ها هم مي‌توانند جزو افرادي باشند که از تزريق واکسن امتناع کنند. وسواسي‌ها از آنجا که ترس از اين دارند که بيمار شوند و صف‌هاي واکسيناسيون نيز شلوغ است جرأت اين را پيدا نخواهند کرد در صف‌هاي واکسيناسيون پا گذارند. دسته بعدي افرادي هستند که خود بيمارانگاري دارند. اين افراد حتي با تزريق واکسن هم دچار استرس مي‌شوند. چرا که مي‌ترسند علائم بيماري در آنها ظهور کند و بيماري آنها را از پاي درآورد. اين افراد مي‌ترسند نياز به بيمارستان پيدا کنند و در حال حاضر هيچ بيمارستاني براي خدمت‌دهي به آنها جا ندارد و ديگر مسائل. دسته آخر هم افرادي هستند که بي‌اطلاعند. اين مورد شايد در شهرهاي بزرگ کمتر و در شهرهاي کوچک بي‌شمارند. در اين دسته افراد بي‌سواد نيز گنجانده مي‌شوند افرادي که واقعا از تکنولوژي و يا نحوه ثبت‌نام بي‌اطلاع هستند.
اين روانشناس با اشاره به اينکه افراد بايد در قبال واکسيناسيون احساس مسئوليت کنند، مي‌گويد: وقتي امکان سراسري واکسيناسيون فراهم شده افراد نبايد ذره‌اي شک در دل راه دهند و در زمان نوبت خود بايد مراجعه کنند چرا که اين يک مسئوليت شهروندي در مقابل ديگر افراد به شمار مي‌آيد.

 اجتناب 30 درصد جوامع از تزريق واکسن
سعيد معدني جامعه شناس نيز در مورد تمايل افراد در کشورهاي مختلف به تزريق واکسن اينگونه شرح مي‌دهد: در دنيا تقريباً 30 درصد جوامع تمايلي به تزريق واکسن ندارند. اين عدم تمايل دولت‌ها را مجبور به وضع قوانين مي‌کند قوانيني مثل اجباري شدن واکسيناسيون. براي مثال در فرانسه عليه اجباري شدن واکسن تظاهراتي در آن کشور انجام شد. همه جوامع چنين مشکلاتي را دارند و امري طبيعي است که در کشورهاي مختلف مردمي باشند که تمايلي به واکسن نداشته باشند.
او در مورد تبليغات عليه واکسن در دنيا مي‌افزايد: ما خبرهاي جعلي در مورد واکسن زياد داريم. جايي خواندم که يک ميليون خبر فيک در مورد واکسن در يوتيوب منتشر شده است. اين اخبار موجب شک و ترديد در افراد مي‌شود. جامعه ما هم همچون جوامع ديگر تحت تأثير اخبار دروغين در دنيا قرار مي‌گيرد. از آنجا که ما اولين کشور خاورميانه بوديم که به اين ويروس مبتلا شد حرف و حديث‌هاي بسياري از ابتدا تاکنون در کشور ما شکل گرفت. به همين دليل مردم با آشفتگي ذهني در حال مواجهه با اين پديده هستند که اين آشفتگي منجر به شک و ترديد در مردم شده است.

 بايد پيرو قانون باشيم
معدني در مورد مسئوليت اجتماعي افراد در قبال واکسيناسيون مي‌گويد: واکسيناسيون در علم پزشکي امري طبيعي در مبحث پيشگيري محسوب مي‌شود. مردم اگر مي‌خواهند در قطع زنجيره ابتلا و مرگ و مير کمکي باشند بايد به وظايف اينچنيني خود در قبال ديگران عمل کنند و پيرو قانون باشند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar