ايرنا/ اخبار و اطلاعات مختلفي در هفته‌هاي اخير درمورد ويژگي هاي ويروس جهش يافته لامبدا ازجمله سرعت انتشار بالا و قدرت کشندگي اين ويروس منتشر شده است اما آيا اين مطالب و اطلاعات از پايه و اساس علمي برخوردار است؟

دکتر پيام طبرسي متخصص بيماري هاي عفوني با بيان اينکه بيشتر مطالبي که درخصوص ويروس جهش يافته لامبدا منتشر مي شود از پايه و اساس علمي برخودار نيست و هنوز اثبات نشده است، افزود: سازمان جهاني بهداشت هنوز به نتيجه قطعي نرسيده است که لامبدا مانند دلتا مي تواند همه گيري شديد ايجاد کند.

وي با بيان اينکه ويروس لامبدا هنوز به مرحله اي نرسيده که بتواند بر دلتا غالب شود، ادامه داد: در برخي از کشورها هر ۲ ويروس وجود دارد، اما هنوز دلتا ويروس غالب در آن کشور است.

متخصص بيماري هاي عفوني يادآور شد: بلايي که دلتا بر سر مردم جهان آورده است هنوز ويروس جهش يافته لامبدا نتوانسته آن را تکرار کند، به جز در کشور پرو که محل اصلي اين ويروس است در جاهاي ديگر درگير اين ويروس محدود است.

طبرسي تصريح کرد: برخي سرعت انتشار بالاي ويروس و کشندگي را از جمله ويژگي هاي ويروس جهش يافته لامبدا اعلام مي کنند که اين موارد هنوز به اثبات نرسيده است.

وي ادامه داد: در اين زمينه، مطالبي به خصوص در فضاي مجازي منتشر شده که سبب نگراني بي مورد مردم شده است اما آنها بايد به اخبار متقن که از سوي رسانه هاي رسمي کشور منتشر مي شود، توجه کنند.

آيا سازمان جهاني بهداشت "لامبدا" را عامل خطرناک قلمداد کرده است؟

دکتر مصطفي قانعي فوق تخصص بيماري هاي ريه نيز درمورد ويژگي هاي ويروس جهش يافته لامبدا گفت: "لامبدا" تاکنون و براساس نظر سازمان جهاني بهداشت به عنوان يک عامل خطرناک محسوب نشده است.

وي اظهار داشت: ممکن است براساس داده هاي جديد در روزهاي آينده اين سوش جديد نيز خطرناک قلمداد شود، اما تاکنون در سايت اين نهاد بين المللي اين گونه ويروس به عنوان عامل خطرناک گزارش نشده است.

فوق تخصص بيماري هاي ريه ادامه داد: هرچند تحقيقاتي در اين زمينه صورت گرفته اما هنوز در مورد سرعت انتقال بيشتر ويروس به نتيجه قطعي نرسيده اند و در مورد کشندگي و قدرت اتصال بيشتر اين ويروس شبهاتي وجود دارد.

اين پزشک فوق تخصص بيماري هاي ريه اظهار اميدواري کرد که با توصيفي که تا کنون از اين سوش شده، سرعت انتقال و بيماري زايي آن زياد نباشد.

قانعي ادامه داد: هرچند دقت عمل در شناسايي به موقع و سريع اين سوش را نبايد از دست بدهيم و لحظه به لحظه آن را بايد رصد کنيم تا بتوانيم آن را در همان محل ورود محصور کنيم.

رعايت اصول بهداشتي اصلي ترين راهکار پيشگيري از سوش هاي جديد 

وي، رعايت اصول بهداشتي را اصلي ترين راهکار براي پيشگيري از ويروس کرونا حتي سوش هاي جديد آن دانست و گفت: مردم با رعايت دقيق اصول بهداشتي مي توانند از آسيب هاي سوش هاي جديد در امان باشند.

اين پزشک فوق تخصص ريه ادامه داد: حتي قدرت واکسن هاي موجود در مقابل سوش هاي تغيير مي کند و به عبارتي تاثير گذاري آنها کاهش پيدا مي کنند اما تاثير گذاري ماسک و رعايت فاصله گذاري اجتماعي به هيچ وجه تغييري نمي کند.

قانعي گفت: هر چه زمان مي گذارد و با سوش هاي جديدي مواجه مي شويم به اين موضوع اعتماد بيشتري پيدا مي کنيم که رعايت بهداشتي مهم ترين اصل براي پيشگيري است.

به گزارش ايرنا، جهش‌هاي متفاوت ويروس کوويد۱۹ ازجمله آلفا، بتا، دلتا، لامبدا در بسياري از کشورها شايع است، به گفته بسياري از متخصصان واکسيناسيون و رعايت کامل پروتکل هاي بهداشتي تنها راه مبارزه با ويروس کرونا و گونه هاي جهش يافته آن است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar