آخرین خبر/ با در دسترس قرار گرفتن قلب اهدا کننده، یک جراح از مرکز پیوند، قلب را از طریق جراحی از بدن اهدا کننده خارج می کند. قلب ضمن انتقال به گیرنده، خنک و در یک محلول خاص نگه داری می شود. جراح قبل از شروع جراحی پیوند، مطمئن می شود قلب اهدا کننده خوب است. جراحی پیوند در اسرع وقت پس از در دسترس قرار گرفتن قلب اهدا کننده انجام می شود.

در حین عمل، بیمار بر روی دستگاه قلب و ریه قرار می گیرد. این دستگاه به بدن اجازه می دهد حتی حین انجام جراحی قلب، اکسیژن و مواد مغذی حیاتی را از خون دریافت کند.

 برگرفته از اینستاگرام drhashemian_icu

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar