سیناپرس/ نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد آلودگی هوا و تنفس ذرات ریز و آلاینده های جوی در دوران بارداری ممکن است با افزایش مرده زایی همراه باشد.
پژوهش های جدید محققان بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از ۴۵ هزار گزارش مرده زایی و سقط جنین نشان می دهد که افزایش قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا و ذرات ریز آلاینده در دوران بارداری با افزایش خطر مرده زایی در کشورهای دارای درآمد کم و متوسط مرتبط است. یافته ها نشان می دهد که بهبود کیفیت هوا ممکن است سلامت مادر را افزایش داده و می تواند تعداد موارد مرده زایی را در این کشورها کاهش دهد. 
ذرات ریز  PM2.5  نوعی آلودگی هوا محسوب می شوند که شامل ذرات شیمیایی با قطر کمتر از 2.5 میکرومتر است. مادران باردار در معرض سطوح بالاتر PM2.5 در معرض افزایش خطر مرده زایی هستند، اما تاثیرات بیماری زای این پدیده به خصوص در کشورهای دارای درآمد کم و متوسط به خوبی شناخته نشده است.
طی این مطالعات، تائو ژو و همکارانش تخمین مرده ‌زایی و میزان قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا را برای۵۴ کشور با درآمد کم و متوسط از جمله پاکستان، هند و نیجریه، بررسی کردند. در این مطالعه ۱۳ هزار و ۸۷۰ مورد مرده زایی و ۳۲ هزار و ۴۴۹ تولد عادی در فاصله زمانی سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۶ مورد ارزیابی قرار گرفت.
بر این اساس مشخص شد افزایش -μg/m3  آلودگی هوا با افزایش ۱۱ درصدی خطر مرده زایی همراه بود. این ارتباط با افزایش سن مادر رابطه مستقیم داشته و بیشتر می شود.
نویسندگان سپس بار بیماری را در ۱۳۷ کشور تخمین زدند که در آنها بیش از ۹۸ درصد مرده زایی در جهان رخ می دهد. بر این اساس مشخص شد که قرار گرفتن در معرض ذرات آلاینده با ابعاد PM2.5 ممکن است تقریباً در ۴۰ درصد موارد مرده زایی در این کشورها نقش داشته باشد.
محققان این تیم مطالعاتی استدلال می کنند که کاهش قرار گرفتن زنان باردار در معرض آلاینده های جوی  در کشورهای  دارای درآمد کم و متوسط باعث بهبود سلامت مادر و کاهش نرخ مرده زایی می شود.
شرح کامل این پژوهش در آخرین شماره مجله تخصصی  Nature Communications منتشر شده است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar