آخرین خبر/ اگر تپش قلب دارید
عقربه ساعت بالا رادنبال کنید و مطابق آن نفس بکشید؛در نقطه آبى هوا را داخل داده و در نقطه سبز بازدم کنید.
اینکار را ادامه دهید 
تا ضربان قلبتان منظم شود.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar