ايسنا/ معاون برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان فارس تأکيد کرد: مجوزي براي برگزاري رالي در محوطه‌ي تخت جمشيد درخواست و صادر نشده است. حبيب شهبازي اظهار کرد: اگر افرادي متقاضي برگزاري رالي يا برنامه‌اي ديگر در محوطه‌ي ثبت جهاني تخت جمشيد باشند، بايد تقاضاي خود را به‌طور رسمي به اداره کل ميراث فرهنگي استان فارس و رييس اين پايگاه جهاني ارائه کنند. درخواست متقاضيان بررسي و سپس به ستاد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي بررسي جوانب و ابعاد آن فرستاده مي‌شود. او ادامه داد: درباره‌ي برگزاري رالي در محوطه‌ي تخت جمشيد، هيچ‌گونه درخواستي به اداره کل ميراث فرهنگي استان فارس فرستاده و مجوزي هم براي برگزاري اين مسابقه صادر نشده است. معاون اداره کل ميراث فرهنگي و گردشگري استان فارس افزود: متأسفانه در مسابقه‌ي رالي سال گذشته، يک نفر جان خود را از دست داد. همچنين تأثير مخرب برگزاري چنين مسابقاتي بر اين اثر جهاني، از جمله دلايل صادر نشدن مجوز براي اين برنامه است.