خراسان/ سيستم تبليغاتي عجيب يک پيتزا فروشي در نروژ به تازگي حسابي سر و صدا کرده است! اين پيتزا فروشي که توسط يک بيلبورد بزرگ جلوي در، تبليغات خودش را به صورت گسترده نشان مي داد در واقع از يک سيستم پردازش بسيار قوي برخوردار بود که با ديدن هر مشتري جديد اطلاعات ظاهري او را بررسي مي کرد و تبليغي را که برايش مناسب تر بود نشان مي داد! حالا بعد از سال ها اين سيستم که هزاران ويدئو از افراد مختلف را بدون اجازه آن ها ضبط کرده، توسط مردم کشف شده است. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد