ميزان/ در مسابقه‌اي عجيب در شهر دبرسن مجارستان، قبرکن‌ها براي حفر سريع‌تر قبر به رقابت با يکديگر پرداختند. اين مسابقه از قوانين ساده‌اي تبعيت مي‌کرد: اولين تيمي که بتواند قبري با عمق 1.6 متر، طول 2 متر و عرض 80 سانتي متر حفر کند، برنده خواهد بود. به گفته برگزار کنندگان اين مسابقه، اين رقابت با هدف نشان‌دادن شغل قبرکني به عنوان يک حرفه برگزار شده است. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد