آخرين خبر/ اين کافه، کافه‌اي معمولي است. تنها تفاوت آن با ديگر کافه‌ها، حضور يازده جغد در آن است. مشتريان کافه حق دارند با جغدها ارتباط برقرار کنند، به آن‌ها غذا بدهند و يا عکس بگيرند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد