آخرين خبر/ بزرگترين پيتزاي فروشي در دنيا که توسط يک رستوران سرو مي‌شود به صورت مربعي به ضلع 1 متر و 37 سانتي متر است! اين پيتزا مخصوص مهماني ها و دورهمي هاست و به گفته رستوران سازنده آن براي 50 تا 70 نفر کافي است! قيمت اين پيتزا 299 دلار است که با يک حساب ساده به پول ما چيزي در حدود 3.5 ميليون تومان خواهد شد! ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد